Jak zainstalować RAR w systemie Linux?

Po rozpakowaniu archiwum za pomocą „tar xvfz rarlinux-3.2.0.tar.gz” w Linuxie, należy skopiować wszystkie pliki RAR do /usr/sbin/ (z wyjątkiem plików tekstowych).
Zarejestrowany użytkownik powinien następnie skopiować klucz rarreg.key do katalogu domowego, przykładowo root/ albo /home/user.
Następnie należy uruchomić RAR w trybie wiersza poleceń.
Jeśli pojawi się następujący komunikat o błędzie:
„rar: error in loading shared libraries: libstdc++ cannot open shared object file”
“rar: błąd w ładowaniu blibiotek dzielonych: libstdc++ nie można otworzyć dzielonego pliku obiektu”
…prosimy użyć statycznej wersji RAR -> „rar_static”.

Pojawia się komunikat o błędzie “błąd w ładowaniu bibliotek dzielonych: libstdc++” w systemie operacyjnym Linux!

Różne wersje dystrybucyjne platform Linux używają różnych bibliotek systemowych. Można spróbować zainstalować brakujący pakiet bibliotek, ale prostszym sposobem jest skorzystanie z plików binarnych „rar_static” zamiast rar.
Plik jest załączony w archiwum RAR dla Linux.

Dodaj komentarz