Jak rozpakować wolumin, aby wyświetlić jego zawartość?

Można rozpakować archiwa używając opcji „Zachowaj uszkodzone pliki” z okna dialogowego „Folder docelowy i opcje wypakowywania”.

Większość plików nie zadziała jednak, jeśli są uszkodzone. Można spróbować, być może plik wideo mpg zadziała, jeśli rozpakuje się tylko pierwsze części. Dla większości plików niezbędny jest plik nagłówka. W pliku nagłówka znajdują się informacje określające, czy jest to plik filmowy, tekstowy czy dźwiękowy.
Najlepszym sposobem jest więc pobranie pierwszego woluminu i rozpakowanie go z opcją „Zachowaj uszkodzone pliki”.

Jeśli posiadany jest dla przykładu plik „sample.r08”, wówczas rozpakowanie zadziała tylko, jeśli archiwum jest nieciągłe. Informacje na temat archiwum można wyświetlić po kliknięciu na przycisk info.
Nie wszystkie filmy mogą być odtworzone z pierwszej części. Niektóre programy odtwarzające sprawdzają długość pliku i jeśli różni się ona od tej zapisanej w pliku nagłówka wówczas program zgłasza błąd. To samo ma miejsce w przypadku plików obrazów.

Dodaj komentarz