Jak wyświetlić zarchiwizowane pliki w programie Pocket RAR?

Najpierw należy otworzyć archiwum w Pocket RAR; wybrać folder zawierający żądane archiwum i kliknąć nazwę archiwum. Pocket RAR wyświetli pliki znajdujące się w archiwum. Następnie należy zaznaczyć plik, który chcemy wyświetlić, wówczas program wypakuje plik do folderu tymczasowego i otworzy je w powiązanym programie, jeśli taki istnieje. Po zamknięciu Pocket RAR za pomocą polecenia Zakończ w menu Plik, program usunie wszystkie pliki tymczasowe.

Nie jest zalecane używanie polecenia Wyświetl do edycji zarchiwizowanych plików. Pocket RAR nie zaktualizuje zawartości automatycznie. Jednak jeśli zachodzi taka potrzeba należy zapisać zmodyfikowaną wersję pliku w innym folderze (nie \temp) przed zamknięciem programu.

Dodaj komentarz