Jak kompresować pliki w programie Pocket RAR?

Należy wybrać pliki i folder do kompresji, a następnie wcisnąć przycisk Dodaj. Pocket RAR wyświetli okno dialogowe archiwizacji.

Najpierw należy wybrać nazwę archiwum: można zaakceptować nazwę zaproponowaną domyślnie lub wpisać własną. Można również wybrać poprzednio nadaną nazwę archiwum z listy powiązanej z tym polem.

Następnym krokiem jest wybór formatu archiwum. Format RAR jest zalecany dla lepszej kompresji, silniejszego szyfrowania lub archiwów multiwoluminowych. Format ZIP jest zalecany dla szybszej kompresji i mniejszych wymagań pamięci.

Następnym krokiem jest wybór metody kompresji. Metody: Dobra i Najlepsza zapewniają lepszą i wolniejszą kompresję, ponadto dla formatu RAR mogą wymagać więcej zasobów pamięci. Metody: Najszybsza, Szybka i Normalna umożliwiają krótszy czas kompresji, ale zwykle osiągają niższy współczynnik kompresji.

Opcja Rozmiar woluminu jest dostępna tylko dla formatu RAR. Jeśli zachodzi potrzeba podzielenia archiwum na wiele plików, należy wpisać rozmiar pojedynczych części. Domyślnie rozmiar podawany jest w bajtach, ale można dodać znacznik k na końcu rozmiaru woluminu, wówczas wpisana wartość będzie zdefiniowana jako podana w kilobajtach (pomnożona przez 1024). Można użyć również znacznika K, aby oznaczyć tysiąc bajtów (pomnożyć przez 1000), m dla oznaczenia megabajtów oraz M dla oznaczenia milionów bajtów. Można również wybrać rozmiar woluminu z podanej listy.
Opcja Usuń pliki daje możliwość usunięcia plików po zarchiwizowaniu.

Opcja Archiwum ciągłe jest dostępna jedynie dla formatu RAR. Archiwa ciągłe zwykle mają wyższy współczynnik kompresji, zwłaszcza podczas kompresji wielu małych, podobnych do siebie plików, ale również ta metoda ma swoje wady. Podczas aktualizacji archiwum ciągłego potrzeba więcej pamięci i znacznie więcej czasu, niż w przypadku zwykłego archiwum. Archiwa ciągłe wymagają również więcej czasu do uzyskania do nich dostępu.

Przycisk Hasło umożliwia szyfrowanie archiwum, przy czym szyfrowanie RAR jest znacznie silniejsze niż szyfrowanie ZIP. Zaznaczenie opcji Szyfruj nazwy plików daje ponadto możliwość ukrycia nazw plików, dzięki czemu nie będą one widoczne bez hasła.

Po ustawieniu wszystkich opcji archiwizacji wciśnij przycisk OK aby rozpocząć operację.

Dodaj komentarz