Jak wypakować pliki w programie PocketRar

Najpierw należy otworzyć archiwum w Pocket RAR; wybrać folder zawierający żądane archiwum i kliknąć nazwę archiwum. Pocket RAR wyświetli pliki znajdujące się w archiwum. Następnie należy zaznaczyć pliki do wypakowania i wcisnąć przycisk Wypakuj, wówczas Pocket RAR wyświetli okno dialogowe operacji.

Jeśli zachodzi potrzeba rozpakowania wszystkich plików znajdujących się w archiwum nie ma konieczności ich zaznaczania (rezultat będzie taki sam), ponieważ polecenie Wypakuj traktuje brak wyboru jako wybierz wszystkie i rozpakowuje wszystkie pliki. Co więcej, jeśli zachodzi potrzea wypakowania wszystkich plików zawartych w jednym lub więcej archiwum, nie ma konieczności otwierania każdego archiwum w Pocket RAR oddzielnie. Można wybrać nazwy archiwum na liście Pocket RAR i wcisnąć przycisk Wypakuj, aby rozpakować je wszystkie jednocześnie. Otwieranie archiwum w Pocket RAR jest koniecznie jedynie wtedy, gdy zachodzi potrzeba wypakowania tylko części zarchiwizowanych plików.

Jeśli zachodzi potrzeba wypakowania archiwum multiwoluminowego zawierającego wiele części, należy otworzyć lub wybrać jego pierwszą część w programie Pocket RAR, a następnie wcisnąć przycisk Wypakuj.

Po wykonaniu operacji wymienionych powyżej należy wybrać folder docelowy dla wypakowanych plików. Można zaakceptować nazwę zaproponowaną domyślnie lub wpisać własną, jak również również wybrać poprzednio nadaną nazwę archiwum z listy powiązanej z tym polem. Po wybraniu nieistniejącego folderu zostanie on automatycznie utworzony przed wypakowaniem plików.

Dialog wypakowania oferuje również opcję Nadpisz istniejące pliki, która pozwala nadpisać wszystkie pliki podczas wypakowania.

Po ustawieniu wszystkich opcji wypakowania wciśnij przycisk OK aby rozpocząć operację.

Dodaj komentarz