Jak mogę zmienić rozszerzenie na stary schemat nadawania nazwy pliku (*.rar,*.r00 to *.r99)?

Domyślnie woluminy RAR posiadają nazwy w rodzaju „nazwa.partNNN.rar”, gdzie NNN oznacza numer woluminu. Można użyć następujących opcji aby zmienić na stary tryb nazywania, gdzie pierwszy wolumin w pakiecie multiwoluminowym posiada rozszerzenie .rar., a kolejne woluminy są numerowane od .r00 do .r99.
Funkcja może być przydatna w przypadku rozpakowywania archiwum pod MS DOS, który nie zezwala na więcej niż jedną kropkę w nazwie pliku.

Interfejs graficzny programu WinRAR:
Należy włączyć opcję „Użyj starego stylu nazywania woluminów” w oknie dialogowym „Nazwa i parametry: opcje zaawansowane”.

Tryb wiersza poleceń WinRAR i RAR:
Za pomocą opcji -vn jest możliwe przełączenie do starego stylu nazywania woluminów
Jeśli zajdzie potrzeba modyfikacji woluminu, należy wziąć pod uwagę fakt, że obecnie WinRAR nie obsługuje dodawania, aktualizacji ani usuwania plików w istniejących woluminach.
Należy rozpakować woluminy, dokonać zmian i utworzyć nowe podzielne archiwum.
Aby rozpakować woluminy należy rozpocząć od pierwszego woluminu. Jeśli woluminy przechowywane są na dysku stałym jak dysk twardy, należy umieścić woluminy w tym samym folderze przed rozpoczęciem wypakowywania.

Dodaj komentarz