Jak podzielić pliki do archiwum wieloczęściowego (wielowoluminowego)?

Po kompresji pliku(-ów) można wpisać rozmiar woluminu w polu “Podziel na woluminy” w „Nazwa archiwum i opcje dialogu: opcje główne” w oknie dialogowym „Nazwa i opcje archiwum: Opcje ogólne”, aby utworzyć woluminy (archiwum wieloczęściowe).

Domyślnie podawana jest wielkość w bajtach, ale można dodać znacznik „k” na końcu rozmiaru woluminu, wówczas podana wartość zostanie rozpoznana w kilobajtach (pomnożona przez 1024).
Można również użyć znacznika „K” aby oznaczyć tysiąc bajtów (pomnożone przez 1000), „m” aby oznaczyć megabajty i „M” aby oznaczyć milion bajtów.

Można również wybrać rozmiar woluminu z listy powiązanych z tą pozycją. Warto zaznaczyć, że jeśli wypakowanie pliku następuje do przenośnego dysku, wówczas można wybrać z listy opcję „Autowykrywanie” i program WinRAR wybierze rozmiar automatycznie dla każdego nowego woluminu.

Dla płyt CD można podać wartość dla przykładu „700m” dla płyt CD o pojemności 700MB. WinRAR utworzy archiwum wieloczęściowe (nazwa.part001.rar, nazwa.part002.rar, etc. ).

Woluminy będą miały wielkość 700MB a ostatni wolumin może mieć mniejszy rozmiar.

Następnie można wypalić woluminy na płycie CD.

Niektóre programy do wypalania plików posiadają specjalny tryb testowy, za pomocą którego można określić maksymalną pojemność płyty oraz można wpisać maksymalny rozmiar woluminów.

Aby rozpakować woluminy należy rozpocząć wypakowywanie od pierwszego woluminu. Należy wybrać opcję „Rozpocznij przetworzenie od bieżącego pliku” w menu, które się pojawi. Jeśli woluminy są przechowywane na dysku nieprzenośnym, jak np. dysk twardy, należy przenieść wszystkie woluminy do tego samego folderu przed rozpoczęciem wypakowywania.

Aby dopakować pojedyncze archiwum rar/zip/tar/… do archiwum wieloczęściowego należy użyć opcji przekształcania, dostępnej w wersji WinRAR 3.10.

Dodaj komentarz