WinRAR 4.20

Co nowego w Winrar 4.20?

1. Zmiany w kompresji RAR
a) Ogólny algorytm kompresji WinRAR został zoptymalizowany do lepszego wykorzystania wielu rdzeni procesora. Mimo, ze w niektórych przypadkach możliwy jest wzrost wydajności nawet w przypadku pojedynczego procesrowa to najlepsze rezultaty są osiągane w środowisku wielordzeniowym.

Wzrost wydajności zależy od typu danych i średniej wielkości pliku. Kilka rdzeni jest wykorzystywanych bardziej efektywnie podczas kompresji dużych plików.

b) Musieliśmy zwiększyć wymagania dotyczące pamięci w celu osiągnięcia większej szybkości kompresji. Ogólny algorytm kompresji RAR przydziela około 120 MB w porównaniu do 40 MB w WinRAR 4.11.

c) Algorytm RAR kompresji tekstu nie może sprawnie wykorzystywać kilku rdzeniu procesora, więc jego osiągi w środowisku wieloprocesorowym są znacznie niższe niż w przypadku algorytmu ogólnego. Również szybkość dekompresji tego algorytmu jest znacznie mniejsza niż w przupadku algorytmu ogólnego, niezależnie od liczby procesorów. Dlatego też zdecydowaliśmy się domyślnie wyłączyć algorytm kompresji tekstu.

Jeśli potrzebujesz maksymalnie możliwego stopnia kompresji dla zwykłych danych tekstowych, niezależnie od prędkości, możesz włączyć kompresję tekstu w oknie dialogowym „Zaawansowane parametry kompresji”. Aby to zrobić naciśnij przycisk „Kompresja…” na stronie „Zaawansowane” okna dialogowego archiwizowanych danych.

W trybie wiersza poleceń kompresja tekstu może być włączona przez -mct.

d) „Najszybszy” (-m1) tryb kompresji również obsługuje kilka rdzeni procesora. W WinRAR 4.11 algorytm mógł korzystać tylko z jednego rdzenia.

2. Prędkość dekompresji algorytmu ogólnego RAR została nieco poprawiona, jednak nie w takim samym stopniu jak algorytmu kompresji. Dekompresja RAR nie jest w stanie korzystać z kilku rdzeni procesora, więc jego wydajnośc nie zależy od wielu rdzeniu.

3. Zmiany w kompresji ZIP:
a) Teraz kompresja ZIP wykorzystuje kilka rdzeni procesora, więc zauważalna jest wyższa wydajnośc w środowisku wielordzeniowym. Kompresja w srodowisku z pojedyńczym procesorem jest również szybsza niż w WinRAR 4.11.
b) Pamięć wykorzystywana do kompresji ZIP została zwiększona do około 15 MB.

4. Wolumin odzyskiwania, tworzenia i przetwarzania może teraz wykorzystywać kilka rdzeni procesora co prowadzi do zwiększenia szybkości. Zazwyczaj szybkość przeszykiwania dyska jest czynnikiem ograniczajacym w przypadku szybkości działania woluminów naprawczych, więc wzrost wydajności jest najbardziej widoczny podczas pracy z dyskiem SSD.

5. Teraz dozwoloną wartością dla -mt jest 1-32, a nie 0-16 jak poprzednio.

6. Polecenie „Znajdź pliki” może wyszukiwać dane w archiwach 7-Zip. Wcześniej to polecenie nie obsługiwało archiwów formatu .7z.

7. Windows 2000 nie jest już obsługiwany przez WinRAR i archiwa samorozpakowywujące WinRAR.

8. Przycisk „Zapisz bierzące ustawienia” w oknie dialogowym „Zaawansowane opcje SFX” jest teraz dostępny tylko podczas przekształcania istniejącego archiwum na SFX. Opcje zapisane za pomocą tego polecenia będą stosowane tylko w przypadku operacji konwersji na SFX.

Jeśli tworzysz lub aktualizujesz archiwum SFX to są stosowane tylko opcje SFX przechowywane w domyślnym profilu kompresji. W przypadku tych operacji opcje zapisane w oknie dialogowym „Zaawansowane opcje SFX” są ignorowane.

Najnowsza wersja WinRAR 4.20 dostępna jest do pobrania w dziale pobierz WinRAR tego serwisu.

Dodaj komentarz