Winrar 5

Wersja 5.00 beta 1

1. Nowy formatu archiwizacji RAR 5,0.

Możesz użyć opcji „RAR 5,0” w oknie archiwizacji lub masz parametr wiersza poleceń do tworzenia archiwów RAR 5,0.

Starsze oprogramowanie, w tym starsze wersje WinRAR, nie są w stanie rozpakować archiwa RAR 5.0, więc jeśli masz zamiar wysłać takie archiwum do innych osób, należy wziąć pod uwagę problem ze zgodnością. Możesz wybrać opcję „RAR” zamiast opcji „RAR5” w oknie archiwizacji do tworzenia archiwów RAR 4.x zgodną z poprzednimi wersjami WinRAR.

2. Zmiany algorytmu kompresji RAR 5,0:
a) maksymalna wielkość słownika kompresji wzrasta do 1 GB w 64 bitowej wersji WinRAR. 32 bitowa wersja WinRAR może używać słownika do 256 MB, podczas tworzenia archiwum. Zarówno w 32 bit jak i 64 bitowej wersji można rozpakować archiwum z dowolnego rozmiaru słownika, w tym 1 GB;

b) domyślny rozmiar słownika RAR 5.0 to 32 MB, co zwykle powoduje wyższy współczynnik kompresji i  niższej prędkości niż RAR 4.x 4 MB. Rozmiar słownika możesz wybrać poprzez opcję w oknie archiwizacji i lub poprzez parametr Md się służący do zmiany tej wartości;

c)parametr -md jest zmodyfikowany do wspierania większego rozmiaru słownika . Dołącz 'k’, 'm’ i 'g’ aby określić rozmiar
w kilo-, mega-i gigabajtach, na przykład -md64m dla słownika 64 MB. Jeśli modyfikatory nie zostaną dołączone to przyjmowane jest domyślnie wartość mega, tak więc md64m jest równy-MD64;

d) format RAR 5.0 zawiera wykonywalny algorytmy kompresji Intel IA-32  i algorytm kompresji delta. Algortymy RAR 4.x text, audio, true color i Itanium nie są obsługiwane. Wyłączone algorytmy nie są skuteczne dla nowoczesnych typów danych i nowoczesnych konfiguracji sprzętowych;

e) RAR 5,0 podczas dekompresji może wykorzystać wiele rdzeni procesora. Choć nie w takim samym stopniu, jak w algorytmie kompresji, poprawia to szybkość dekompresji na dużych plików utworzonych ze słabo kompresujących się danych lub podczas korzystania z sum kontrolnych BLAKE2.

Program WinRAR 5.0 w wersji ostatecznej można już pobrać z działu download serwisu winrar.pl.

Dodaj komentarz