WinRAR 3.80 beta 1 już dostępna

Cechy wersji 3.80 (beta 1):
WinRAR obsługuje teraz archiwa ZIP w formacie UTF-8, jak również archiwa programu WinZip szyfrowane za pomocą AES.

Ponadto WinRAR zapewnia użytkownikom większą elastyczność, która zwiększa użyteczności menu kontekstowego. Można teraz dodawać różne parametry do menu kontekstowego dzięki opcji „Dodaj do menu kontekstowego” w oknie dialogowym „Parametry profili”, tak by każdy indywidualny profil mógł być wyświetlany w menu kontekstowym Eksploratora.

Polecenia aktualizacji „Zapytaj przed nadpisaniem” oraz „Pomiń istniejące pliki” są teraz obecne w oknie dialogowym archiwizacji, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkownika oraz łatwość w zarządzaniu archiwami.
Kolejną nowym rozszerzeniem zabezpieczeń jest opcja „Wymaż pliki tymczasowe” w oknie dialogowym “Ustawienia/Zabezpieczenia”, która zapewnia bezpieczniejsze usuwanie tymczasowych plików WinRAR. Ponadto wprowadzono nową stronę „Opcji”, która pozwala modyfikować zachowanie polecenia „Usuń pliki po archiwizacji”: użytkownik ma możliwość usunąć plik, przenieść go do Kosza albo wymazać (zapobiega odzyskaniu skasowanych plików).

To tylko niektóre z dodanych lub ulepszonych elementów. Więcej informacji na temat wszystkich ulepszeń można znaleźć tutaj: https://www.winrar.pl/aktualnosci/

Dodaj komentarz