WinRAR 3.71 Beta 1 już dostępna

Najnowsza wersja programu WinRAR to kolejny krok na drodze ulepszania najbardziej kompletnego narzędzia do archiwizacji dostępnego na rynku.

Cechy wersji 3.71 (beta 1):
Nazwy archiwów w pliku logu błędów rar.log będą zawsze zawierały pełną ścieżkę.
Jako dodatek wprowadzono kompatybilność ikony paska szybkiego dostępu z trybem wyświetlania o wysokiej rozdzielczości.

Ponadto, podczas modyfikacji pliku archiwum z zaszyfrowanymi nazwami w zewnętrznym edytorze, WinRAR nie zapyta o hasło ponownie podczas zachęty do aktualizacji pliku, lecz skorzysta z hasła, które zostało wpisane podczas otwierania archiwum.

Na koniec naprawiono wiele błędów, jak np.: możliwość zawieszenia się programu podczas dekompresji niektórych błędnych archiwów RAR; możliwość nieudanego rozpakowania pojedynczego pliku z podfolderu archiwum ACE za pomocą metody „przeciągnij i upuść”.

To tylko niektóre z dodanych lub ulepszonych elementów. Więcej informacji na temat wszystkich ulepszeń można znaleźć tutaj: https://www.winrar.pl/aktualnosci/.

Podobnie jak wcześniej aktualizacja do wersji 3.71 jest całkowicie bezpłatna dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, a sama operacja jest szybka i prosta. Wystarczy jedynie pobrać i zainstalować najnowszą wersję WinRAR i kontynuować korzystanie z najlepszego narzędzia kompresji na rynku. Nie ma konieczności skomplikowanej deinstalacji poprzedniej wersji programu.

Dodaj komentarz