Co to jest wersja beta programu WinRAR?

Wersja beta, w przeciwieństwie do wersji finalnej, to wersja programu przechodząca testy na etapie końcowym.

Wypuszczamy wersje dla naszych klientów, aby umożliwić znalezienie błędów i ich eliminację przez dystrybucją wersji ostatecznej programu.

Nie jest możliwe znalezienie wszystkich błędów w środowisku laboratoryjnym z powodu różnorodności sprzętu oraz oprogramowania. Jedna osoba nie ma możliwości znalezienia wszystkich błędów w programie; potrzeba do tego wiele osób w sytuacjach codziennych, korzystających z programu przez długi okres czasu.

Zawsze testujemy wersję beta gruntownie przed wydaniem jej (faza alfa). Nie oznacza to jednak, że wersja jest perfekcyjna – jedna lub więcej zmian w programie mogą nie działać jak przewidywano. Zmiany mogą być niedoskonałe, nierzetelne i wymagać poprawek, mogą również mieć przeciwny skutek w pewnych operacjach lub funkcjach, dlatego też potrzebują testowania.

Wersje beta posiadają numery, a więc pierwsza beta to beta 1, druga beta to beta 2 itd. Każda wersja beta posiada tekst „co nowego” zawierający naprawione błędy i zmiany. Tekst ten można znaleźć na stronie https://www.winrar.pl/aktualizacje/

Po odnalezieniu i naprawieniu błędów w wersji beta, wypuszczamy na rynek nową wersję beta posiadającą nowy numer. Zwykle wersje beta 5-7 są wypuszczane zanim powstanie wersja ostateczna programu WinRAR. Im wyższy numer wersji beta, tym jest ona bliższa wersji finalnej programu.
Warto zaznaczyć, że podczas testów beta nie dodajemy nowych funkcji do programu WinRAR.
Po wypuszczeniu wersji ostatecznej dodajemy nowe funkcje do wersji alfa, które nie są rozpowszechniane poza naszą firmą. Korzystamy z nich jedynie w obrębie naszej firmy dla usuwania błędów i dalszego rozwijania programu. Po dodaniu nowych funkcji i zmian do wersji alfa i gruntownych testach wypuszczamy pierwszą wersję beta.

Proces rozwoju programu WinRAR może być również badany poprzez konsultowanie historii wersji programu.

Dodaj komentarz