WinRAR 3.93

Naprawione błędy w wersji WinRAR 3.93:

  1. w Winrar 3.92 parametr -xd:\sciezka\folder może również wyłączać foldery, których ścieżka nie pasuje ze ścieżką podaną w parametrze.
  2. parametry -y -or nie działały razem poprawnie. Parametr -or był ignorowany w obecności parametru -y.

Dodaj komentarz