WinRAR 4.10

Najnowsza wersja WinRAR 4.10 została wydana.

1. Najnowszy WinRAR 4.10 może tworzyć archiwa ZIP praktycznie każdej wielkości.

2 GB rozmiar archiwum i ograniczenie do liczby 65535 plików ZIP z poprzednich wersji WinRAR nie jest już ważne.

2. WinRAR może teraz tworzyć wieloczęściowe woluminy ZIP, które znane są również jako dzielone pliki ZIP.

Wieloczęściowe archiwa ZIP mają nazwy typu „nazwawoluminu.zip ’,’ nazwawoluminu.z01 ’,’ nazwawoluminu.z02”. Użyj pliku z rozszerzeniem „. Zip” podczas przetwarzania archiwum dla operacji takich jak rozpoczęcie wypakowywanie lub otwarcie archiwum.

W przeciwieństwie do woluminów RAR, woluminy ZIP nie mogą być woluminami samorozpakowującymi. WinRAR musi mieć dostęp do wszystkich woluminów wieloczęściowego archiwum ZIP w tym samym czasie, podczas tworzenia lub rozpakowywania ich. Więc nie jest możliwe tworzenie lub rozpakowywanie woluminów ZIP na dyskach wymiennych, jeden wolumin na jednym dysku. Musisz utworzyć je wszystkie w tym samym folderze.

Polska wersja językowa WinRAR 4.10 nie jest jeszcze dostępna. Jak tylko się pojawi zamieścimi ją w dziale pobierz WinRAR naszego serwisu.

Dodaj komentarz