WinRAR 5.10

Co nowego w WinRAR 5.10

1. Dodano wsparcie dla ekstrakcji archiwów ZIP i Zipx korzystających z zompresji BZIP2, LZMA i PPMd.
2. Dodano wsparcie dla ekstrakcji podzielonych archiwów 7z (.7z.001, .7z.002, …).
3. Dodano wsparcie dla instrukcji CPU AES-NI pozwalających poprawić szyfrowanie RAR i wydajność deszyfrowania.
4. Domyślnie zdjęcia tematyczne są przeskalowane w lepszej jakości wyświetlania w trybie wysokiej DPI.
5. Zmienne środowiskowe, takie jak temp%, mogą być stosowane w polu „Files to add” dialogu archiwizacji.
6. Przełącznik -ai może być używany podczas tworzenia archiwum RAR. Tak ustalone wartości, typowe dla plików i folderów, są przechowywane zamiast aktualnych atrybutów. Wcześniej ten przełącznik, mógł być używany tylko w przypadku ekstrakcji.

Dodaj komentarz