WinRAR 5.71

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR 5.71

 1. Polecenie „Przekształć archiwa”:
  1. wydajność została zwiększona podczas przetwarzania wielu małych archiwów w systemie Windows 10;
  2. usunięto błąd wycieku pamięci, który mógł prowadzić do nadmiernego zużycia pamięci podczas konwersji do formatu ZIP.
 2. Przetwarzanie uszkodzonego archiwum ZIP:
  1. polecenie „Napraw” zastępuje rozmiar spakowanych i rozpakowanych danych, przechowywanych w lokalnym nagłówku pliku, rozmiarami z centralnego katalogu, jeżeli rozmiary z lokalnego nagłówka wyglądają na nieprawidłowe;
  2. wypakowywanie pliku zostaje zatrzymane na rozpakowanym rozmiarze przechowywanym w nagłówku pliku ZIP, nawet jeśli dostępne spakowane dane pozwalają na dalsze wypakowywanie. Celem tego działania jest zapobieżenie nieoczekiwanemu wykorzystaniu przestrzeni dysku twardego.
 3. Skrót klawiszowy Ctrl+C umożliwia szybkie przerwanie polecenia RARa „l”. W poprzednich wersjach polecenie zatrzymania wyświetlania mogło potrwać kilka sekund.
 4. Usunięte błędy:
  1. awaria programu WinRAR mogła wystąpić w trakcie próby wyświetlenia pewnych typów komentarzy archiwów w interfejsie graficznym, co skutkowało blokadą usług;
  2. jeżeli opcje „Zapisz nazwę archiwum” i „Dodaj do menu kontekstowego” były dostępne w parametrach profilu kompresji, a profil został wywołany z poziomu menu kontekstowego Eksploratora Windows, program WinRAR zaproponował automatycznie wygenerowaną nazwę archiwum zamiast nazwy zapisanej w profilu.
  3. WinRAR wyświetlał niepotrzebną parę nawiasów okrągłych w kolumnie „Archiwum” „Okna diagnostycznego” dla komunikatów błędów systemowych;
  4. Polecenie menu kontekstowego w Eksploratorze Windows „Wypakuj do folderu\” mogło zakończyć się niemożnością rozpakowania archiwów ZIP, jeżeli ich nazwy zawierały liczby poprzedzające rozszerzenie .zip, dodatkowe dane znajdowały się przed pierwszym blokiem pliku a opcja „Usuń nadmiarowe foldery ze ścieżki” była włączona;
  5. w poleceniu „RAR x -x nazwaarchiwum” foldery nadrzędne lub pliki pasujące do określonej maski także były wyłączone z wyodrębniania;
  6. polecenie „Znajdź” użyte na „Bieżącym folderze”, poza zawartością bieżącego folderu, zwracało także jego nazwę, jeżeli pasowała ona do maski „Nazwy plików do znalezienia”;
  7. jeżeli zarówno „Wyszukaj w plikach”, jak i „Wyszukaj w archiwach” były włączone, polecenie „Znajdź” nie było w stanie dopasować nazwy archiwum do maski „Nazwy plików do znalezienia” po przeszukaniu wnętrza archiwum. Efektem tego było niewyświetlanie nazw archiwów dla masek takich jak *.rar i stosowanie tej maski tylko do plików znajdujących się wewnątrz archiwów;
  8. podczas uruchamiania pliku wykonywalnego bezpośrednio z archiwum, WinRAR 5.70 nie ustawiał tymczasowego folderu z rozpakowanymi plikami jako bieżącego. Efektem tego mogła być niemożność uzyskania dostępu do innych zarchiwowanych plików w bieżącym folderze;
  9. WinRAR mógł być niedostępny przez kilka sekund po zamknięciu zarchiwizowanego pliku otwartego we wbudowanym podglądzie systemu Windows 10;
  10. przeciąganie plików do podfolderów archiwów ZIP z włączoną opcją „Zachowaj pełne ścieżki” powodowało tworzenie nieprawidłowych nazw ścieżek z powtarzającej się nazwy podfolderu. Te same nieprawidłowe nazwy ścieżek były generowane, jeżeli pliki były dodawane do archiwum ZIP przy pomocy -ap -ep2.
 5. Pobierz Winrar 5.71 PL