WinRAR 5.80

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 5.80

 1. Opcja „Zachowaj czas ostatniego dostępu” w zakładce „Czas” okna dialogowego „Nazwa i parametry archiwum” pozwala na zachowanie oryginalnego czasu ostatniego dostępu archiwizowanych plików.
 2. Parametr linii poleceń -tsp może zostać użyta do zachowania oryginalnego czasu ostatniego dostępu archiwizacyjnych plików . Może być łączona z innymi opcjami -ts, na przykład: rar a -tsc -tsp arcname pliki
 3. Dopuszcza się łączenie kilku modyfikatorów w tej samej opcji -ts. Na przykład, możemy użyć -tscap zamiast -tsc -tsa -tsp.
 4. WinRAR może odczytywać domyślne wartości opcji wiersza poleceń z pliku tekstowego rar.ini, który może być przechowywany w tym samym folderze co WinRAR.exe lub w folderze %APPDATA%WinRAR. Ten plik zawiera ciągi znaków w następującym formacie:

  switches=<każda opcja RAR oddzielony spacjami>
  switches_<polecenie>=<każda opcja RAR oddzielony spacjami>

  W pierwszej kolejności stosuje opcje do wszystkich poleceń, a w drugiej do poszczególnych poleceń.

  Na przykład:
  switches=-m5 -s
  switches_x=-o+

  Większość opcji określonych w rar.ini jest używana tylko w trybie wiersza poleceń.
  Niektóre opcje mogą być stosowane zarówno w powłoce jak i trybie w wiersza poleceń.
  Wcześniej ten format rar.ini był obsługiwany tylko przez konsolę RAR.

 5. Parametr wiersza linii poleceń -agf określa domyślny format ciągu znaków do opcji -ag. Ma on wartość praktyczną tylko wtedy, gdy umieszczony jest w pliku konfiguracyjnym rar.ini lub w zmiennej środowiskowej RAR. Na przykład, jeśli ustawimy zmienną środowiskową RAR na -agfYYYY-MMM-DD, możemy użyć -ag bez parametru z ciągiem formatu YYYY-MMM-DD.
 6. Opcje lini poleceń -ed i -e+d mogą być używane w poleceniach przetwarzania archiwum dla dowolnej kombinacji RAR i systemów operacyjnych. W starszych wersjach RAR dla systemu Windows nie mógł używać powyższych opcji do archiwów Unix RAR jak również RAR dla systemu Unix nie mógł ich używać do archiwów Windows RAR.
 7. Poprzednio polecenie „Test” nie sprawdzało integralności zarchiwizowanego NTFS Alternate Data Stream (ADS) i wydawał ostrzeżenie „Nieznany format nagłówka danych”. jeśli wielkość takiego strumienia przekroczyła 16 MB. Ograniczenie to zostało teraz usunięte.
 8. Prędkość archiwizacji dla dużych NTFS Alternate Data Stream (ADS) na procesorach wielordzeniowych została zwiększona.
 9. Polecenie „Znajdź pliki”:
  1. podczas wyodrębniania zaszyfrowanych plików bezpośrednio z okna dialogowego „Rezultat wyszukiwania”, dla każdego znalezionego pliku, wyświetlany był monit, o podanie hasła, nawet jeśli wszystkie pliki należały do tego samego archiwum.
  2. Skrót klawiszowy Ctrl+A zaznaczna wszystkie pliki w polu „Rezultat wyszukiwania”.
 10. Okno komentarza do archiwum:
  1. poprzednie wersje nie pozwalały na użycie skrótu klawiszowego Ctrl+W do zamknięcia WinRAR, gdy okno komentarza miało aktywną klawiaturę Teraz Ctrl+W działa także z okna komentarza;
  2. rolka myszki jest obsługiwane również dla komentarzy z sekwencjami ANSI Escape;
  3. dla niektórych długich komentarzy z sekwencjami ANSI Escape ostatni wiersz komentarza był widoczny tylko częściowo nawet po przewinięciu do końca. Teraz wyświetlany jest w całości.
 11. Maksymalna długość ścieżki dla plików w archiwach 7z została zwiększona do 2048 znaków. Podczas gdy tak długie ścieżki były już obsługiwane dla formatów RAR i ZIP, poprzednie wersje ograniczały długość ścieżki dla archiwów 7z do 260 znaków.
 12. Jeśli archiwum lub nazwa pliku jest zbyt długa, aby zmieścić się w oknie postępu archiwizacji lub ekstrakcji, zostaje skrócona. Wcześniej takie nazwy były ucinane na końcu, czyniąc rozszerzenie pliku niewidocznym. Ta wersja WinRAR skraca je, usuwając komponent ścieżki i symbole w środku, ale z zachowaniem początku nazwy pliku i jego rozszerzenia.
 13. Jeśli pliki wybrane do archiwizacji różnią się tylko rozszerzeniem, proponowana nazwa archiwum opiera się na ich części pochodzącej od nazwy. Na przykład, okno dialogowe archiwizacji zaproponuje Readme.rar, jeżeli wybierzemy Readme.txt i Readme.doc. Poprzednie wersje zawsze generowały nazwę archiwum w oparciu o nazwę nadrzędnego katalogu dla kilku wybranych plików.
 14. „Dowiązanie symboliczne” i „Dowiązanie twarde” są wyświetlane w kolumnie „Typ” dla dowiązania symbolicznego i dowiązania twardego archiwum .tar. Poprzednie wersje wyświetlały odpowiedni typ dla takich zapisów tylko w archiwum .rar.
 15. Kopiowanie i wklejanie plików z dużych archiwów może się nie powieść, jeśli ekstrakcja zajęła dużo czasu. W tej wersji można wkleić również pliki z takiego archiwum, ale musimy zacząć wypakowanie już na Poleceniu „Kopiuj”, a nie na „Wklej”, żeby to osiągnąć.
 16. Podobnie jak w przypadku woluminów RAR5, wolumeny odzyskiwania w formacie RAR4 wykorzystują ta sama ilość cyfr liczby, co odpowiednie wolumeny RAR. Podczas gdy wcześniej WinRAR mógł tworzyć arc.part01.rar oraz arc.part1.rev w formacie RAR4, teraz oba rodzaje wolumenów będą używać „part01”.
 17. Przycisk „Wybierz czcionkę…” w „Ustawienia/Lista plików” zmienia również czcionka panelu drzewa folderu. Poprzednio zmieniana była tylko czcionka listy plików.
 18. „Znajdź pliki” i polecenia w trybie wierwsza linii poleceń „i”:
  1. jeśli użyto opcji „Użyj wszystkich tabel” lub modyfikatora „t” komendy „i”, dodatkowo do już obsługiwanych kodowań ANSI, OEM i UTF-16 WinRAR przeszuka podany ciąg znaków również w plikach UTF-8;
  2. lepsze wsparcie dla łańcuchów tekstowych Unicode;
  3. lepsza wydajność, szczególnie w przypadku wyszukiwania niewrażliwego na wielkość liter;
  4. wyszukiwanie w systemie szesnastkowym obejmuje zarówno tekst jak i szesnastkową reprezentację znalezionych dopasowań.
 19. Podczas rozpakowywania wyświetlany jest pasek postępu pliku i pasek postępu łącznego dla archiwów tar.bz2, tar.gz, tar.lz, tar.xz, tar.z. Poprzednio dla tar.bz2, tar.gz i tar.z. wyświetlany był poprawnie tylko łączny postęp. Nie był wyświetlony postęp ani pliku, ani całkowity dla tar.lz i tar.xz.
 20. Opcja „Lista plików/pliki/dokładne rozmiary” zmienia również format rozmiaru pliku w pasku stanu WinRAR.
 21. Naprawiono błędy:
  1. jeśl podano nieistniejącą ścieżkę w oknie dialogowym archiwizacji, WinRAR proponuje stworzenie takiej ścieżki. Poprzednie wersje mogły utworzyć taką ścieżkę w folderze startowym WinRAR zamiast aktualnie wyświetlanym folderze;
  2. WinRAR może ulec awarii podczas dodawania rekordu odzyskiwania w formacie RAR5 na jednostkach CPU nie obsługujących polecenia CPUID EAX=7 i zwracających losowe dane w odpowiedzi. Są to niektóre procesory z początku lat 2000;
  3. WinRAR nie tworzył archiwów po przeciągnięciu plików za pomocą prawego przycisku myszy w powłoce Windows, upuszczeniu ich do innego folderu, Wybraniu opcji „Dodaj do archiwum…” w menu kontekstowym i włączoną funkcją „Umieść każdy plik w osobnym archiwum” (Nazwa i parametry archiwum > Pliki > Archiwum);
  4. polecenie „winrar r *.zip” naprawiło tylko pierwsze archiwum ZIP w zestawie, jeśli wszystkie archiwa miały nazwy numeryczne jak 1.zip, 2.zip i brak było podpisów na początku archiwów;
  5. w poprzedniej wersji WinRAR nie udało się rozpakować rekordów folderów w archiwach utworzonych przez RAR 1.50;
  6. w rzadkich przypadkach WinRAR nie wyodrębnił i zgłosił błąd dla poprawnych archiwów .gz utworzonych przez niektóre narzędzia optymalizacji kompresji;
  7. pasek postępu w ikonie zasobnika nigdy nie osiągnął 100% w trybie wysokiego DPI;
  8. dla zarchiwizowanych folderów nie został wyświetlony czas utworzenia i ostatniego dostępu jeśli rekordy folderów były dołączane do archiwum po zawartości folderu;
  9. opcja „Pomiń zaszyfrowane archiwum” w poleceniu „Konwertuj archiwa”. nie działała dla archiwów 7-Zip z szyfrowaniem nagłówków.

Pobierz Winrar 5.80 PL