WinRAR 5.90

WinRAR 5.90

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 5.90

 1. Prędkość kompresji RAR dla procesorów z 16 i więcej rdzeniami została poprawiona.
 2. „Najszybsza” metoda (odpowiednik -m1 wiersza poleceń) zazwyczaj osiąga wyższy stopień kompresji dla wysoce kompresyjnych typów danych przy tworzeniu archiwów RAR5.
 3. Maksymalna liczba wykorzystywanych wątków została zwiększona z 32 do 64. Opcja wiersz poleceń -mt<wątków> akceptuje wartości od 1 do 64.</wątków>
 4. Parametr „Wielowątkowość” na stronie „Ogólne” ustawień WinRAR został zastąpiony polem wprowadzania „Wątków”, w którym można określić żądaną liczbę wątków procesora. Może ona przyjmować wartości od 1 do maksymalna liczba dostępnych jednostek logicznych.
 5. Podczas przeglądania WinRAR wyświetla skompresowane i rozpakowane rozmiary folderów zawartości archiwum.
 6. Pole „Razem folderów” zostało dodane do listy parametrów archiwum wyświetlanych przez komendę WinRAR w „Narzędzia” > „Wyświetl informacje”. To samo pole jest dodawane do zakładki „Archiwum” we właściwościach archiwum w Eksploratorze Windows.
 7. Wyświetlane jest okno zawierające pasek postępu i przycisk „Anuluj”. Jeśli odczytanie zawartości archiwum zajmuje zauważalny czas. Może to być przydatne w przypadku formatów archiwów z wolniejszym dostępem do zawartości, takich jak duże archiwa oparte na TAR, jak .tar.gz i tar.bz2.
 8. Okna postępu archiwizacji i ekstrakcji, jak również okna postępu dla niektórych innych poleceń, może mieć zmieniony rozmiar.
 9. Wydajność „naprawy” archiwów RAR5 z rekordem odzyskiwania i bez przesunięć danych jest lepsza. Pogorszyło się to w wersji WinRAR 5.80 i teraz zostało przywrócone do pierwotnego poziomu wydajności.
 10. Nie jest wyświetlany monit o podanie hasła podczas naprawa dla archiwów RAR5, z szyfrowanymi nazwami plików, wykonywanuch z rekordu odzyskiwania. To polecenie może zostać wykonane bez podania hasła.
 11. Jeśli folder dla skonwertowanych archiwów w poleceniu „Konwertuj archiwa” nie istnieje, WinRAR próbuje go stworzyć. Poprzednie wersje nie pozwalały utworzyć przekonwertowanych archiwów w nieistniejącym folderze docelowym.
 12. Dodano obsługę ekstrakcji dla archiwów GZIP z opcjonalnym nagłówkiem pole sumy kontrolnej.
 13. Naprawione błędy:
  1. Polecenie „Napraw” może błędnie wyświetlać komunikat „Rekord odzyskiwania jest uszkodzony” podczas przetwarzania archiwum z prawidłowym rekordem odzyskiwania. Ten komunikat nie przeszkadzał w kontynuowaniu operacji naprawy;
  2. jeżeli, w domyślnym profilu kompresji, opcja szybkiego otwierania informacji jest ustawiona na „Nie dodawaj” i ten profil został załadowany przez jakieś polecenie lub okno dialogowe to WinRAR ignorował szybko otwierające się informacje podczas przeglądania zawartości archiwów RAR. Na przykład, działo się to po otwarciu archiwizacji lub okna dialogowego z hasłami;
  3. klawisz skrótu Ctrl+C „Kopiuj” nie działał w oknie komentarza do archiwum;
  4. jeżeli zostały wybrane opcje „Umieść każdy plik w osobnym archiwum” i „Archiwa w podfolderach”, WinRAR zignorował określoną ścieżkę docelową w polu nazwy archiwum.

Pobierz Winrar 5.90 PL