RAR w wersji dla konsoli

Obok WinRARa w pakiecie znajduje się plik rar.exe.

Jest to również wersja RARa dla Windows, lecz działa w trybie tekstowym, co jest wygodniejsze w np. przypadku używania go w plikach wsadowych w konsoli. Obsługuje więcej opcji i poleceń w linii poleceń niż WinRAR i choć większość z nich opisana w rozdziale Interfejs linii poleceń jest wspólna dla RARa i WinRARa, ten plik Pomocy nie zawiera tych, które są obsługiwane tylko przez RARa w wersji dla konsoli – znajdują się one w pliku rar.txt.