Czy WinRAR posiada ograniczenia dla liczby i rozmiaru plików?

Wewnętrzny format archiwów RAR i ZIP tworzonych przez WinRARa umożliwia przechowywanie praktycznie dowolnej liczby plików o dowolnym rozmiarze.

Ewentualne ograniczenia wprowadza używany system plików i ilość dostępnej pamięci. Niektóre starsze systemy plików nie umożliwiają tworzenia plików większych niż 4 GB.

WinRAR rezerwuje pamięć do przechowywania nazwy i atrybutów każdego archiwizowanego pliku. Jeśli do archiwum dodany jest blok informacji szybkiego otwarcia, ilość rezerwowanej pamięci wzrasta dwukrotnie. Choć konkretna ilość zależy od długości nazwy pliku w kodowaniu UTF-8, to zwykle jest to o kilkaset bajtów na każdy plik więcej niż rozmiar słownika kompresji. Należy również mieć na uwadze, że 32-bitowy WinRAR nie może użyć więcej niż 2 GB pamięci. Aby archiwizować bardzo duże ilości plików lub używać dużych słowników kompresji, lepiej jest się posłużyć 64-bitową wersją WinRARa.