Jak zaktualizować starą wersję programu WinRAR?

Aktualizacja jest szybka i prosta. Użytkownicy potrzebują jedynie pobrać aktualną wersję programu WinRAR ze strony https://www.winrar.pl/winrar/pobierz, zainstalować najnowszą wersję WinRAR i kontynuować korzystanie z najlepszego narzędzia kompresji plików na rynku!
Przed instalacją należy zamknąć wszystkie otwarte okna WinRAR i wyjść z programu.
Nie jest potrzebna żadna skomplikowana deinstalacja poprzedniej wersji.

Dodaj komentarz