Co to jest interfejs Pomocnika?

Interfejs Pomocnika programu WinRAR został zaprojektowany dla początkujących użytkowników i umożliwia wykonywanie podstawowych operacji kompresji i dekompresji dzięki prostej procedurze krok po kroku.

Wciśnij przycisk Pomocnika na pasku narzędzi WinRAR, aby wyświetlić okno dialogowe Pomocnika. Domyśle przycisk ten jest widoczny zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz archiwów, ale można go włączyć lub wyłączyć podobnie jak inne przyciski za pomocą polecenia „Wybierz przyciski…” w opcjach Ustawień ogólnych. Inną opcją w tym samym dialogu jest opcja „Uruchom Pomocnika przy starcie”, która umożliwia uruchomienie Pomocnika automatycznie po starcie programu WinRAR.
Każde okno dialogowe Pomocnika zawiera krótką instrukcję na górze, opisującą zawartość okna i możliwe postępowanie użytkownika. Można również wcisnąć przycisk Pomoc, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.

Dodaj komentarz