WinRAR 6.01

WinRAR 6.01 Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.01 Skrót klawiaturowy Ctrl+A zaznacza cały tekst w oknie komentarza WinRAR. Jeśli opcja -idn jest użyta podczas archiwizacji w konsoli RAR razem z opcją -t lub -df, to dodatkowo wyłącza on komunikaty „Usuwanie ” lub „Testowanie „, domyślnie wyświetlane przez te przełączniki. Opcja -idn wyłącza również komunikaty … Czytaj dalej

WINRAR 6

WINRAR 6.00 Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR 6.00 Opcje „Ignoruj” i „Ignoruj wszystko” zostały dodane do komunikatów błędu odczytu. „Ignoruj” pozwala kontynuować przetwarzanie tylko z już odczytaną częścią pliku i „Ignoruj wszystko” robi to dla wszystkich przyszłych błędów odczytu. Na przykład, jeśli archiwizujesz plik, którego część jest zablokowana przez inny i jeśli wybrano opcję „Ignoruj” … Czytaj dalej

Licencja WinRAR dla szkół, uniwersytetów i studentów – WinRAR EDU/STUDENT

WinRAR oferuje licencje „edukacyjne” uniwersytetom, uczelniom wyższym, szkołom i innym instytucjom edukacyjnym, ale także organizacjom non-profit. WinRAR jest w pełni świadomy stanu finansowego większości szkół publicznych, oraz znaczenia ich pracy. Dlatego w ramach licencji edukacjnej WinRAR EDU/STUDENT oferujemy najniższe możliwe stawki. Ten typ licencji jest obliczany jako zwykła opłata za utrzymanie. Oferta i warunki licencji … Czytaj dalej