WinRAR 5.60

1. Zaktualizowano interfejs graficzny.

Jesteśmy wdzięczni projektantom z https://weirdsgn.com oraz https://icondesignlab.com,
którzy wzięli udział w tych pracach a także z dumą informujemy, że
WinRAR wykorzystuje nowy zestaw ikon przygotowany przez Aditya Nugraha Putra
z https://weirdsgn.com. Read more WinRAR 5.60

WinRAR 5.50

1. Zarówno WinRAR jak i RAR dla konsoli używają domyślnie formatu RAR 5.0.
Aby tworzyć archiwa w formacie kompatybilnym z RAR 4.x należy użyć
odpowiedniej opcji w oknie archiwizacji lub opcji -ma4 w linii poleceń. Read more WinRAR 5.50

WinRAR 5.40

1. Podmenu „Kodowanie nazw” w menu „Opcje” umożliwia wybranie sposobu
kodowania nazw zarchiwizowanych plików. Dokonany wybór wpływa na
przeglądanie archiwum i wypakowywanie jego zawartości. Aby szybko
wywołać to menu można użyć skrótu klawiszowego Ctrl+E. Read more WinRAR 5.40

WinRAR 5.31

Wersja 5.31

1. Poprawki dla trybu wysokiej rozdzielczości Windows:

a) jeśli rozmiar tekstu w Windows został ustawiony na 150% lub więcej,
to rozmiar czcionki w pliku pomocy WinRARa nie zwiększał się
odpowiednio Read more WinRAR 5.31