Licencja WinRAR dla szkół, uniwersytetów i studentów – WinRAR EDU/STUDENT

WinRAR oferuje licencje „edukacyjne” uniwersytetom, uczelniom wyższym, szkołom i innym instytucjom edukacyjnym, ale także organizacjom non-profit.

WinRAR jest w pełni świadomy stanu finansowego większości szkół publicznych, oraz znaczenia ich pracy. Dlatego w ramach licencji edukacjnej WinRAR EDU/STUDENT oferujemy najniższe możliwe stawki. Ten typ licencji jest obliczany jako zwykła opłata za utrzymanie.

Oferta i warunki licencji WinRAR EDU/STUDENT.

WinRAR jest potężnym menedżerem archiwum. WinRAR może wykonać kopię zapasową danych i znacznie zmniejszyć rozmiar np. załączników do poczty elektronicznej. WinRAR dekompresuje wiele formatów archiwów takich jak RAR, 7ZIP, ACE i ZIP oraz tworzy wysoce skompresowane archiwa w formacie RAR i ZIP.

Wypróbuj WinRAR przed zakupem – bezpłatna 40-dniowa wersja próbna jest dostępna tutaj: pliki do pobrania

WinRAR 5.60

1. Zaktualizowano interfejs graficzny.

Jesteśmy wdzięczni projektantom z https://weirdsgn.com oraz https://icondesignlab.com,
którzy wzięli udział w tych pracach a także z dumą informujemy, że
WinRAR wykorzystuje nowy zestaw ikon przygotowany przez Aditya Nugraha Putra
z https://weirdsgn.com. Read more WinRAR 5.60

WinRAR 5.50

1. Zarówno WinRAR jak i RAR dla konsoli używają domyślnie formatu RAR 5.0.
Aby tworzyć archiwa w formacie kompatybilnym z RAR 4.x należy użyć
odpowiedniej opcji w oknie archiwizacji lub opcji -ma4 w linii poleceń. Read more WinRAR 5.50