WinRAR 4.01

Finalna wersja WinRAR 4.01 została wydana:

Co nowego w najnowszej wersji 4.01

  1. Dodano wsparcie dla wielkości plików zapisanych w formacie binarnym w archiwum TAR. Niektóre archiwa TAR używają binarnego formatu rozmiaru zamiast ósemkowego, dla plików większych niż 8 GB.
  2. Read more WinRAR 4.01

WinRAR 4.0 beta 1

WinRAR 4.00 Beta 1 zostało wydane.

Prędkość dekompresji RAR została ulepszona. W zależności od typu danych, dekompresyjna może być nawet o 30 szybsza niż w poprzednich wersjach.

Zarówno ogólny algorytm kompresji RAR jak i najbardziej specjalny algorytm kompresji RAR dla multimediów zostały ulepszone. Nie uległa zmianie tylko metoda „kompresji tekstu”.

WinRAR 3.94

Aktualnie trwają pracę nad nową wersją WinRAR oznaczoną 3.94. Informujemy, że obowiązująca, najnowszą i stabilną wersją oprogramowania kompresującego jest w tej chwili WinRAR 3.93 przeznaczony na komputery 32 bit i 64 bit. Program można pobrać z działu download serwisu winrar.pl.

WinRAR 3.93

Naprawione błędy w wersji WinRAR 3.93:

  1. w Winrar 3.92 parametr -xd:\sciezka\folder może również wyłączać foldery, których ścieżka nie pasuje ze ścieżką podaną w parametrze.
  2. parametry -y -or nie działały razem poprawnie. Parametr -or był ignorowany w obecności parametru -y.

WinRAR 3.92

Od dzisiaj dostępny jest do pobrania WinRAR 3.92 w wersji ostatecznej, polskiej. Informację o wszystkich poprawkach dla WinRAR 3.92 można przeczytać tutaj.

WinRAR 3.92 beta 1

Jeżeli posiadając konfigurację wyświetlania dla wielu monitorów, uruchomisz WinRAR poleceniem z menu kontekstowego Eksploratora Windows, okno polecenia zostanie wyświetlone na tym samym monitorze co menu kontekstowe. W poprzednich wersjach okno polecenia było zawsze wyświetlane na monitorze zdefiniowanym jako podstawowy.

Polecenie WinRAR „Skompresuj i wyślij e-mailem…”, w menu kontekstowym Eksploratora Windows, dodaje nazwę tworzonego archiwum w temacie e-maila. Poprzednie wersje pozostawiały pole tematu puste.

W RAR 3.91 parametr -x może również wyłączyć foldery z archiwizacji nawet jeśli maska zawiera znaki wildcard i nie zawiera ścieżki. Na przykład, -x *. wyklucza wszystkie te foldery, które nie mają rozszerzenia w nazwie. Teraz parametr -x wykorzystuje podejście z RAR 3.80 dla maski bez ścieżki.

    Naprawione błędy:

  1. WinRAR 3.91 zgłaszał nieprawidłowo błąd „Nieoczekiwany koniec archiwum” podczas otwierania pustych archiwów ZIP utworzonych za pomocą polecenia z menu kontekstowego;
  2. Jeżeli opcja „Usuń archiwum” była aktywna podczas wypakowywania kilku archiwów ZIP i jedno z tych archiwów było uszkodzone, to WinRAR nie usuwał uszkodzonego archiwum, nawet jeśli zostało wypakowane pomyślnie;
  3. Jeżeli plik pasował do dwóch różnych masek RarFiles.lst, WinRAR mógł wybrać ostatnie dopasowanie. Normalnie jeżeli

WinRAR 3.91

Wersję WinRAR 3.91 można rozpakować archiwa 7-Zip utworzone za pomocą algorytmu LZMA2.

Teraz hasło jest wymagane tylko raz w czasie rozpakowywania archiwów 7z z menu kontekstowego. WinRAR 3.90 pytał o hasło dwukrotnie.

WinRAR 3.91 może rozpakować archiwum tar.bz2 składające się z kilku mniejszych strumieni bz2 połączonych razem. Poprzednie wersje rozpakowany tylko pierwszy, zagnieżdżony strumień bz2 w takim, mieszanym archiwum.

WinRAR wyświetlał CRC32 plików wewnątrz zwykłego archiwum Gz (nie. Tar.gz). Poprzednie wersje pozostawiały to pole puste dla plików GZIP. Read more WinRAR 3.91

Czy WinRAR działa z Windows XP 64 bit?

Od wersji 3.90 istnieje zoptymalizowana wersja programów WinRAR i RAR pod systemy 64 bitowe. Starsze wersje WinRAR również działają pod systemami 64 bitowymi ale jako programy 32 bitowe. Od wersji 3.50 WinRAR mam możliwość integrowania z menu kontekstowym Windows, również pod systemami Windows x64 (to nie działało w poprzednich wersjach). Od wersji WinRAR 3.70 program jest kompatybilny z systemem operacyjnym Windows Vista.