WinRAR 5.60

1. Zaktualizowano interfejs graficzny.

Jesteśmy wdzięczni projektantom z https://weirdsgn.com oraz https://icondesignlab.com,
którzy wzięli udział w tych pracach a także z dumą informujemy, że
WinRAR wykorzystuje nowy zestaw ikon przygotowany przez Aditya Nugraha Putra
z https://weirdsgn.com. Read more WinRAR 5.60

WinRAR 5.50

1. Zarówno WinRAR jak i RAR dla konsoli używają domyślnie formatu RAR 5.0.
Aby tworzyć archiwa w formacie kompatybilnym z RAR 4.x należy użyć
odpowiedniej opcji w oknie archiwizacji lub opcji -ma4 w linii poleceń. Read more WinRAR 5.50

WinRAR 5.40

1. Podmenu „Kodowanie nazw” w menu „Opcje” umożliwia wybranie sposobu
kodowania nazw zarchiwizowanych plików. Dokonany wybór wpływa na
przeglądanie archiwum i wypakowywanie jego zawartości. Aby szybko
wywołać to menu można użyć skrótu klawiszowego Ctrl+E. Read more WinRAR 5.40

WinRAR 5.31

Wersja 5.31

1. Poprawki dla trybu wysokiej rozdzielczości Windows:

a) jeśli rozmiar tekstu w Windows został ustawiony na 150% lub więcej,
to rozmiar czcionki w pliku pomocy WinRARa nie zwiększał się
odpowiednio Read more WinRAR 5.31

WinRAR 5.30

 1. Niprawdziwe informacje o krytycznej luce w archiwach WinRAR SFX
 2. Niedawno opublikowane informacje, na temat krytycznej luki w samorozpakowywujących archiwach WinRAR, są nieprawdziwe. Niestety media nie rozpoznają, że to co zostało opisane jako usterka WinRAR jest w rzeczywistości luką w systemie Windows OLE połataną w listopadzie 2014.

  https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/SecurityBulletins/2014/ms14-064

  Nawet jeżeli powyższa luka Windows OLE jest nie załatana to nie wprowdza nowego czynnika ryzyka dla archiwów WinRAR SFX. Nie są wymagane jakiekolwiek poprawki dla WinRAR.

 3. Komendy „Import/Eksport”
  • WinRAR wykonuje dodatkowe sprawdzenie zawartości settings.reg dla komendy „Import ustawień z pliku” aby unieżliwić import kluczy rejestru niezwiązanych z ustawieniami WinRAR.
  • WinRAR określa pełną ścieżkę do narzędzia REGEDIT.EXE, aby zapobiec uruchomieniu kopii „regedit” z innych folderów.
 4. Naprawione błedy:
  • Jeśli „plik” i „plik.exe” znajdowały się w tym samym folderze i użytkownik dwukrotnie kliknął „plik” to Winrar mógł uruchomić „plik.exe” zamiast „plik”.
  • Polecenie „Generuj raport” może utworzyć raport w niewłaściwym folderze, nie w tym z zaznaczonymi plikami.
  • RAR może się zawiesić podczas rozpakowywania archiwów .rar z uszkodzonym nagłówkiem pliku.

WinRAR 5.10

Co nowego w WinRAR 5.10

1. Dodano wsparcie dla ekstrakcji archiwów ZIP i Zipx korzystających z zompresji BZIP2, LZMA i PPMd.
2. Dodano wsparcie dla ekstrakcji podzielonych archiwów 7z (.7z.001, .7z.002, …).
3. Dodano wsparcie dla instrukcji CPU AES-NI pozwalających poprawić szyfrowanie RAR i wydajność deszyfrowania.
4. Domyślnie zdjęcia tematyczne są przeskalowane w lepszej jakości wyświetlania w trybie wysokiej DPI.
5. Zmienne środowiskowe, takie jak temp%, mogą być stosowane w polu „Files to add” dialogu archiwizacji.
6. Przełącznik -ai może być używany podczas tworzenia archiwum RAR. Tak ustalone wartości, typowe dla plików i folderów, są przechowywane zamiast aktualnych atrybutów. Wcześniej ten przełącznik, mógł być używany tylko w przypadku ekstrakcji.

Winrar 5

Wersja 5.00 beta 1

1. Nowy formatu archiwizacji RAR 5,0.

Możesz użyć opcji „RAR 5,0” w oknie archiwizacji lub masz parametr wiersza poleceń do tworzenia archiwów RAR 5,0.

Starsze oprogramowanie, w tym starsze wersje WinRAR, nie są w stanie rozpakować archiwa RAR 5.0, więc jeśli masz zamiar wysłać takie archiwum do innych osób, należy wziąć pod uwagę problem ze zgodnością. Możesz wybrać opcję „RAR” zamiast opcji „RAR5” w oknie archiwizacji do tworzenia archiwów RAR 4.x zgodną z poprzednimi wersjami WinRAR. Read more Winrar 5