WinRAR 6.10

Winrar 6.10

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.10

 1. WinRAR potrafi rozpakować zawartość archiwów .zst i .zipx wykorzystując algorytm Zstandard
 2. Dodano obsługę menu kontekstowego Eksploratora Windows 11.
  Począwszy od Windows 11, aplikacja może dodać tylko jedno polecenie menu lub podmenu do menu kontekstowego najwyższego poziomu Eksploratora Windows.
  Jeśli opcja „Kaskadowe menu kontekstowe” w oknie dialogowym „Ustawienia integracji” jest włączona, to ta pojedyncza pozycja składa się z podmenu zawierającego wszystkie niezbędne polecenia WinRAR.
  Jeżeli ta opcja jest wyłączona, to w menu kontekstowym znajduje się tylko jedno polecenie wyodrębniania dla archiwów i jedno polecenie archiwizacji dla zwykłych plików.
  Polecenia te można wybrać za pomocą przycisku „Konfiguruj menu kontekstowe…” w oknie dialogowym „Ustawienia integracji”.
 3. Czytaj dalej

WinRAR 6.02

WinRAR 6.02

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.02

 1. Moduł ZIP SFX odmawia przetwarzania komend SFX zapisanych w archiwum komentarza, jeśli taki komentarz znajduje się za początkiem Authenticode podpisu cyfrowego. Ma to na celu zapobieżenie ewentualnym atakom polegającym na włączeniu archiwum ZIP do treści podpisu. Wypakowywanie zawartości tak zniekształconych archiwów było już zabronione w WinRAR 6.01. Jesteśmy wdzięczni Jacobowi Thompsonowi – Mandiant Advantage Labs za zgłoszenie tego problemu.
 2. Czytaj dalej

WinRAR 6.01

WinRAR 6.01 Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.01 Skrót klawiaturowy Ctrl+A zaznacza cały tekst w oknie komentarza WinRAR. Jeśli opcja -idn jest użyta podczas archiwizacji w konsoli RAR razem z opcją -t lub -df, to dodatkowo wyłącza on komunikaty „Usuwanie ” lub „Testowanie „, domyślnie wyświetlane przez te przełączniki. Opcja -idn wyłącza również komunikaty … Czytaj dalej

WINRAR 6

WINRAR 6.00 Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR 6.00 Opcje „Ignoruj” i „Ignoruj wszystko” zostały dodane do komunikatów błędu odczytu. „Ignoruj” pozwala kontynuować przetwarzanie tylko z już odczytaną częścią pliku i „Ignoruj wszystko” robi to dla wszystkich przyszłych błędów odczytu. Na przykład, jeśli archiwizujesz plik, którego część jest zablokowana przez inny i jeśli wybrano opcję „Ignoruj” … Czytaj dalej

Licencja WinRAR dla szkół, uniwersytetów i studentów – WinRAR EDU/STUDENT

WinRAR oferuje licencje „edukacyjne” uniwersytetom, uczelniom wyższym, szkołom i innym instytucjom edukacyjnym, ale także organizacjom non-profit. WinRAR jest w pełni świadomy stanu finansowego większości szkół publicznych, oraz znaczenia ich pracy. Dlatego w ramach licencji edukacjnej WinRAR EDU/STUDENT oferujemy najniższe możliwe stawki. Ten typ licencji jest obliczany jako zwykła opłata za utrzymanie. Oferta i warunki licencji … Czytaj dalej