Co zrobić kiedy inny program zmienił skojarzenie plików .RAR?

Używanie WinRARa do obsługi archiwów w przypadku gdy inny program zmienił skojarzenie archiwum.

Niektóre programy mogą się rejestrować w systemie jako domyślne programy obsługujące archiwa bez pytania użytkownika.

Jeśli tak się stanie, istnieje możliwość przywrócenia skojarzenia WinRARa z archiwami: z menu Opcje należy wybrać polecenie „Ustawienia…”, następnie wybrać zakładkę Integracja, wybrać typy archiwów, z którymi ma być skojarzony WinRAR i nacisnąć OK.