WinRAR 5.91

WinRAR 5.91

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 5.91

 1. Dialogi są wyśrodkowane wewnątrz okna WinRAR podobnie jak w WinRAR 5.80. a nie wewnątrz całego ekranu, jak w wersji WinRAR 5.90.
 2. Podczas edycji zarchiwizowanego pliku za pomocą zewnętrznego oprogramowania, podejmowane są dodatkowe środki w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ingerencji w pracę edytora i otwarcia jego plików tymczasowych, podczas gdy edytor może ich jeszcze potrzebować.
 3. Pole „Version to extract” we właściwościach archiwum otwartych z menu kontekstowego Windows Explorer zawiera dodatkowe informacje o kompresji ZIP i algorytmach szyfrujących, takich jak LZMA lub AES. Informacje te były już dostępne w komendzie WinRAR „Info”, ale pominięto je w informacjach o archiwum dostępnych w Eksploratorze Windows.
 4. Systemy operacyjne hosta „MS DOS” i „Unix” są rozpoznawane i dołączanie w komendzie „Info” dla archiwów LZH. Poprzednio pole systemu operacyjnego hosta było zawsze „Nieznany” dla formatu archiwum LZH.
 5. Naprawione błędy:
  1. W niektórych archiwach Unix LZH wyświetlane były puste nazwy plików;
  2. WinRAR nie mógł przetwarzać więcej niż 999 7z woluminów w jednym zestawie;
  3. Jeśli użytkownik anulował żądanie kontroli konta użytkownika po zmianie Opcji „Integruj WinRAR z powłoką”, nowy stan tej opcji był wyświetlany w oknie dialogowym „Ustawienia”, mimo że stan rzeczywisty integracji powłoki nie została zmodyfikowany;
  4. Główny rozmiar okna może być zbyt mały przy pierwszym uruchomieniu, po czystej instalacja, bez poprzedniej wersji WinRAR;
  5. WinRAR może przestać odpowiadać po edycji zarchiwizowanego pliku z zewnętrznym oprogramowaniem w systemie Windows 10 w wersji 2004.