WINRAR 6

WINRAR 6.00

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR 6.00

 1. Opcje „Ignoruj” i „Ignoruj wszystko” zostały dodane do komunikatów błędu odczytu. „Ignoruj” pozwala kontynuować przetwarzanie tylko z już odczytaną częścią pliku i „Ignoruj wszystko” robi to dla wszystkich przyszłych błędów odczytu.

  Na przykład, jeśli archiwizujesz plik, którego część jest zablokowana przez inny i jeśli wybrano opcję „Ignoruj” w komunikacie o błędzie odczytu, zapisana zostanie tylko część pliku poprzedzającego nieczytelny region do archiwum.

  Może to pomóc w uniknięciu przerywania długich operacji archiwizacyjnych, choć pamiętaj, że pliki zarchiwizowane przy pomocy opcji „Ignoruj” są niekompletne.

  Jeśli podano paramter -y, „Ignoruj” jest stosowane domyślnie do wszystkich plików.

  Poprzednio dostępne opcje „Ponów” i „Przerwij” są nadal dostępne w komunikacie o błędzie odczytu.

 2. Kod wyjścia 12 jest zwracany w trybie wiersza poleceń w przypadku błędów odczytu. Kod ten zwracany jest dla wszystkich opcji dostępnych w komunikacie błędu odczytu w tym nowo wprowadzonej opcji „Ignoruj”.

  Poprzednio, w przypadku błędów odczytu, częściej stosowany był zwracany kod błędu krytycznego 2.

 3. W przypadku zaznaczenia kilku archiwów, grupa opcji „Wypakuj archiwa do”. na stronie „Opcje” okna dialogowego ekstrakcji może być użyta do wskazania miejsca ekstrakcji plików do określonego folderu docelowego, oddzielnych podfolderów w folderze docelowym, do oddzielnych podfolderów w folderach archiwalnych i bezpośrednio do folderów archiwalnych.

  Zastępuje on opcję „Wypakuj archiwa do podfolderów” i jest dostępny tylko w przypadku wybrania wielu archiwów.

 4. Nowy paramter -ad2 umieszcza wyodrębnione pliki bezpośrednio w folderze własnym archiwum. W przeciwieństwie do -ad1, nie tworzy on osobnego podfolderu dla każdego rozpakowanego pliku archiwum.

 5. Opcja „Dodatkowe parametry” na stronie „Opcje” archiwizacji oraz okna dialogowege ekstrakcji pozwalają na określenie parametrów linii poleceń WinRAR. Może to być przydatne, jeśli w interfejsie graficznym WinRAR nie ma opcji pasujący do danego parametru.

  Korzystaj z tej funkcji tylko wtedy, gdy jesteś zaznajomiony z linią poleceń WinRAR, składnią i rozumiesz do czego przeznaczone są określone parametry.

 6. Parametry kompresji w poleceniu „Benchmark” zostają zmienione na 32 MB metod słownikowa i „Normalna”. Pasują one do domyślnego trybu RAR5 i są bardziej odpowiednie do oszacowania typowych wyników ostatnich wersji WinRAR niż poprzednie 4 MB „Najlepsza” przeznaczone dla formatu RAR4.

  Najnowsze wyniki „Benchmark” nie mogą być porównywane bezpośrednio z poprzednimi wersjami. Nowy zestaw parametrów daje różne wartości, prawdopodobnie niższe ze względu na osiem razy większy rozmiar słownika.