WinRAR 6.01

WinRAR 6.01

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.01

 1. Skrót klawiaturowy Ctrl+A zaznacza cały tekst w oknie komentarza WinRAR.
 2. Jeśli opcja -idn jest użyta podczas archiwizacji w konsoli RAR razem z opcją -t lub -df, to dodatkowo wyłącza on komunikaty „Usuwanie ” lub „Testowanie „, domyślnie wyświetlane przez te przełączniki.
 3. Opcja -idn wyłącza również komunikaty o tworzeniu folderów podczas rozpakowywania pliku do nieistniejącego folderu.
 4. WinRAR i moduł ZIP SFX odmawiają rozpakowania zawartości archiwów ZIP SFX, jeżeli katalog centralny ZIP znajduje się za początkiem podpisu cyfrowego Authenticode. Ma to na celu zapobieżenie ewentualnym atakom polegającym na umieszczeniu archiwum ZIP w treści podpisu.
 5. Naprawiono błędy:
  1. Polecenie „Konwertuj archiwa” mogło niepoprawnie konwertować komentarze Unicode w archiwach RAR.
  2. Jeżeli z menu kontekstowego Eksploratora zostały otwarte dwa okna informacji o archiwum, pasek stopnia kompresji w pierwszym oknie mógł błędnie wyświetlać wartość dla drugiego archiwum. Nie miało to wpływu na współczynnik i inne szczegóły tekstowe po prawej stronie okna. Jedynie pionowy pasek po lewej stronie mógł zostać zaktualizowany do niewłaściwej wartości.
  3. Jeżeli w oknie dialogowym ekstrakcji włączona była opcja „Czekaj, jeżeli inne kopie WinRAR są aktywne”, to podczas oczekiwania w oknie postępu polecenia nie był ustawiany tytuł „Oczekiwanie na inną kopię WinRAR”.
  4. Podczas rozpakowywania dowiązania symbolicznego, poprzednie wersje nie nadpisywały istniejących dowiązań symbolicznych, nawet jeśli użytkownik zażądał tego w monicie nadpisania.