WinRAR 6.11

Wersja 6.11

Zmiany w wersji oprogramowania WinRAR Wersja 6.11

 1. Dodano obsługę archiwów .gz zawierających obszerne komentarze archiwum. Poprzednio rozpakowanie takiego archiwum nie powodziło się, jeśli rozmiar komentarza przekraczał 16 KB.
 2. Komentarze archiwów .gz są wyświetlane w oknie komentarzy i są rozpoznawane przez polecenie wyświetlające informacje o archiwum. Obszerne komentarze są wyświetlane tylko częściowo. Poprzednie wersje nie wyświetlały komentarzy archiwów .gz
 3. Pliki posiadające zarezerwowane nazwy urządzeń i posiadające rozszerzenie (np. aux.txt) są normalnie wypakowywane w Windows 11 nawet bez użycia opcji „Dopuść potencjalnie niekompatybilne nazwy” (lub jej odpowiednika w linii poleceń -oni). Windows 11, w przeciwieństwie do poprzednich wersji systemu, traktuje takie nazwy jak normalne.

  Pliki posiadające zarezerwowne nazwy urządzeń i nieposiadające rozszerzenia (np. aux) wciąż wymagają użycia wymienionych opcji w celu wypakowania ich bez z archiwum bez zmiany nazwy.
 4. Opcja -mes może być użyta w celu powstrzymania monitu o hasło i przerwania operacji dodawania plików do zaszyfrowanego ciągłego archiwum.
 5. Usprawnienie zabezpieczenia przed wypakowaniem niebezpiecznych odnośników.
 6. Usunięte błędy:
  1. w wersji dla konsoli, jeśli zostało wprowadzone hasło dłuższe niż 127 znaków, to tekst po 127 znaku mógł być błędnie potraktowany jako odpowiedź użytkownika na kolejno wyświetlony monit
  2. podczas rozpakowywania archiwum ZIP monit o nadpisanie pliku mógł wyświetlać nieprawidłowy czas pliku. Działo się tak gdy archiwum zawierało rozszerzone czasy plików i zostało utworzone w innej strefie czasowej. Nie wpływało to faktyczny czas pliku, który był ustawiany prawidłowo po wypakowaniu pliku.

Aktualizacja do najnowszej wersji WinRAR jest, jak zawsze, bezpłatna dla nabywców licencji WinRAR. Kliknij i poznaj preferencyjne warunki zakupu licencji Winrar. Wystarczy pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu WinRAR. Nie jest konieczne odinstalowywanie starej wersji. Informacje o wykupionej licencji są zachowywane. Przejdź do podstrony i pobierz najnowszy WinRAR 6.11 PL