Czy WinRAR jest zgodny z Windows 11?

Oświadczenie o zgodności z systemem Windows 11™ dla WinRAR 6.11
  1. WinRAR jest zgodny z Windows 11™
  2. WinRAR ściśle współpracuje z Microsoft, aby upewnić się, że WinRAR jest w pełni kompatybilny z Windows 11™.
Poniższa notatka zawiera aktualizację stanu na temat wsparcia WinRAR 6.11 dla Windows 11™:
  • Potwierdzone, obsługiwane zaokrąglone rogi, pasek tytułu i elementy interfejsu użytkownika snap layouts:
  • Potwierdzone, obsługiwane nowe instalacje systemu Windows 11™.
  • Potwierdzone, obsługiwane uaktualnienia In-place systemu Windows 11™
Pobierz najnowszą wersję WinRAR zgodną z Windows 11.