Woluminy naprawcze

Woluminy naprawcze lub pliki .rev to specjalny rodzaj plików, które mogą zostać utworzone w programie WinRAR/RAR i pozwalają na rekonstrukcję brakujących lub uszkodzonych plików w pakiecie woluminów. Mogą one być używane wyłącznie w przypadku archiwów multiwoluminowych. Read more Woluminy naprawcze

Dane naprawcze

Format archiwum RAR obsługuje specjalny typ danych redundantnych zwanych danymi naprawczymi.
Jeśli archiwum posiada dane naprawcze, może być naprawione nawet w przypadku fizycznego uszkodzenia danych wskutek awarii dyskietki lub jakiejkolwiek innej utraty danych. Archiwum formatu ZIP nie obsługuje danych naprawczych. Read more Dane naprawcze

PAR

Zestaw plików PAR często jest zamieszczany razem z zestawem plików RAR. Pliki PAR to o pliki kontrolne parity, które mogą być używane do odzyskania jednego dowolnego brakującego lub uszkodzonego pliku z zestawu plików RAR. Pliki PAR zazwyczaj mają nazwy takie jak: movie.part01.p01, movie.part01.p02, itd.; można również napotkać nazwy movie.part01.par, ale zazwyczaj nazwy plików PAR rozpoczynają się od .p01. Read more PAR

LZH

Skompresowany plik archiwum LHA/LZH (format LZH; LHA.EXE) (LHARC.EXE) (LHARK.EXE) (.LHA)

Format kompresji początkowo związany z platform Amiga, ale dostosowany następnie również do innych platform. Programy posiadają algorytm bazujący na algorytmie Lempel-Ziv. Pliki skompresowane w LHA posiadają zazwyczaj rozszerzenie .LZH (inne możliwe: .LHW, .LZS, .LZW). Twórcą formatu jest Haruyasu Yoshizaki, format oparty jest na tym samym algorytmie LZ77 co format GZip ze strukturą potrójnych danych z dodatkiem kodowania Huffmana.

WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach LZH utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

WinRAR obsługuje poprawnie długie japońskie nazwy w nazwach archiwum .lzh/.lha.

Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .lzh/.lha do formatu .rar.

Do obsługi formatów .lzh/.lha nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.

LHA

Skompresowany plik archiwum LHA/LZH (format LZH; LHA.EXE) (LHARC.EXE) (LHARK.EXE) (.LHA)

Format kompresji początkowo związany z platform Amiga, ale dostosowany następnie również do innych platform. Programy posiadają algorytm bazujący na algorytmie Lempel-Ziv. Pliki skompresowane w LHA posiadają zazwyczaj rozszerzenie .LZH (inne możliwe: .LHW, .LZS, .LZW). Twórcą formatu jest Haruyasu Yoshizaki, format oparty jest na tym samym algorytmie LZ77 co format GZip ze strukturą potrójnych danych z dodatkiem kodowania Huffmana. Read more LHA

JAR

Pliki archiwum Java (skompresowany plik dla apletów i powiązanych z nimi metadanych) (.JAR)

Nazwa pliku jest skrótem od archiwum Java (Java Archive). Pliki JAR są używane do pakowania komponentów wymaganych przez aplet Java i upraszczają pobieranie apletów, ponieważ wszystkie komponenty (pliki klas, obrazy, dźwięki itd.) mogą być spakowane w jeden plik. Dodatkowo format JAR obsługuje kompresję danych, umożliwiając zmniejszenie ich rozmiaru kilkakrotnie. Read more JAR

ISO

Format obrazu ISO CD (.iso)

Plik ISO jest plikiem zawierającym kompletny obraz dysku, od sektora zerowego do końcowego. Tego typu pliki są często używane do przesyłania obrazów CDROM za pomocą Internetu. Obecny na dysku plik ISO można wypalić na płycie CD za pomocą wielu dostępnych programów do wypalania płyt CD. Read more ISO

GZIP

Skompresowane Archiwum Gzip (.GZ or .GZIP)

Format plików Gnu Zip; narzędzie kompresji system Unix, służące do pracy z pojedynczymi plikami. Format jest opisany i nadzorowany przez dokumenty RFC: 1950, 1951 i 1952. Format GZip został zaprojektowany do pracy w środowiskach strumieniowych (pojedyncze przejście bez wcześniejszej wiedzy na temat rozmiaru wejściowego albo dostępnej przestrzeni wyjściowej). Gzip używa wersje algorytmu Lempel-Ziv z 1977 roku.
WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach GZ utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum. Read more GZIP

CAB

Plik Cabinet (archiwum instalacyjne Microsoft) (.CAB)
Ten format firmy Microsoft używa formatu kompresji MSZIP i jest oparty o kompresję Lempel-Ziv. Pliki Cabinet są używane przez Microsoft w dystrybucji (znajdziesz pliki .CAB przykładowo na płycie dystrybucyjnej Microsoft). Format jest również dostępny dla innych programistów i czasem jest używany do dystrybucji w sieci (format .ZIP jest mimo to nadal używany powszechnie).
WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach .cab utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.
Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .cab do formatu .rar.
Do obsługi formatu .cab nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.

BZIP

Skompresowany plik Bzip UNIX (.BZ, zastąpiony przez .BZ2)
Bezpłatny, ogólnodostępny program do kompresji typu open source. Rodzina statystycznych kompresorów PPM produkuje średnio maksymalną kompresję dla pliku, a Bzip kompresuje 85-90% tego celu. Dokonuje tego poprzez dwukrotnie większą prędkość kompresji i około sześciokrotnie większą prędkość dekompresji.
WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach .bz utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.
Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .bz do formatu .rar.
Do obsługi formatu .bz nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.