Pojawia się komunikat o błędzie „Archiwum posiada nieznany format lub jest uszkodzone”!

Nieznany format pliku oznacza, że program WinRAR nie jest w stanie znaleźć żadnej znanej sygnatury archiwum w danym pliku. Być może nie jest to plik WinRAR albo jest zbyt mocno uszkodzony, by program mógł go rozpoznać. Należy sprawdzić, czy zainstalowana jest aktualna wersja programu, jeśli nie, należy pobrać ją tutaj. Staramy się zawsze ulepszać funkcje … Czytaj dalej

Pojawia się komunikat o błędzie “Błąd CRC w nazwie woluminu spakowanych danych. Wolumin jest uszkodzony”.

Komunikat może pojawić się razem z komunikatem “Błąd CRC w nazwie pliku. Plik jest uszkodzony” i może pomóc wykryć który wolumin jest uszkodzony. Jeśli duży plik podzielony został na kilka woluminów i tylko jeden wolumin został uszkodzony po utworzeniu archiwum. W zależności od szczegółów błędu pliku, RAR może wyświetlić lub pominąć powiadomienie. Komunikat „Błąd CRC … Czytaj dalej