Jak otrzymać klucz WinRAR na płycie CD?

Jeśli zgubiłeś swój klucz licencyjny możemy przesłać go na płycie CD, którą będziesz mógł przechowywać w bezpiecznym miejscu. Skontaktuj się bezpośrednio z wydawcą oprogramowania aby uzyskać więcej informacji.

Skompresowany plik archiwum UNIX (.Z)

Skompresowany plik archiwum UNIX (.Z):

Jest to plik wyjściowy narzędzia do kompresji systemu Unix. Aby przeprowadzić dekompresję pliku .Z używa się polecenia dekompresji systemu UNIX. s

WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach Z utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .Z do formatu .rar.

Do obsługi formatu .Z nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.

UUE

Skompresowany plik archiwum UU (UUENCODE)

Ten format jest często błędnie nazywany formatem „kompresji”. Jego celem nie jest kompresja, lecz konwersja plików binarnych na tekst ASCII do celów przesyłania za pomocą systemów e-mail, które nie akceptują plików binarnych lub załączników. Po konwersji plik zazwyczaj zwiększa swój rozmiar, a ten typ kodowania często jest wykonywany w tle za pomocą programu pocztowego i użytkownik może nigdy nie mieć możliwości zobaczyć tego typu pliku. Read more UUE

TAR

Skompresowany plik archiwum TAR (.TAR)

TAR to plik archiwizatora taśm (Tape Archive), używany do archiwizacji plików w systemie UNIX. Format ten jest przeznaczony do archiwizacji plików (umieszczania grupy plików w jednym pliku zbiorczym), ale nie do kompresji, więc pliki tar zwykle są w formacie gzip, o czym świadczą popularne sufiksy .tar.bz2 or tbz2, lub też skompresowane w formacie Z, wówczas posiadają sufiks tar.Z lub taz

Od wersji 3.10 WinRAR możliwe jest otwieranie archiwów tar.gz i tar.bz2 w jednym kroku, dzięki czemu użytkownicy nie muszą ręcznie rozpakowywać plików .tar. WinRAR nie przechowuje plików tymczasowych .tar na dysku, wszystkie wymagane operacje przeprowadzane są bezpośrednio w pamięci.

Jedynym sposobem na rozpakowanie pliku tar jest zmiana nazwy archiwum przed wypakowaniem, np. na tr.bz2 lub tr.gz. WinRAR używa elementu nazwy archiwum ‘.tar.’ aby uruchomić tryb „w jednym kroku”.
WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach TAR utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.

Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .tar do formatu .rar.

Do obsługi formatu .tar nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.

Shareware

Programy typu shareware to programy umożliwiające wypróbowanie ich przez użytkownika przed zakupem.
Program typu shareware to nie jest rodzaj oprogramowania, to po prostu marketingowy zabieg stosowany przy handlu oprogramowaniem. Read more Shareware

Woluminy naprawcze

Woluminy naprawcze lub pliki .rev to specjalny rodzaj plików, które mogą zostać utworzone w programie WinRAR/RAR i pozwalają na rekonstrukcję brakujących lub uszkodzonych plików w pakiecie woluminów. Mogą one być używane wyłącznie w przypadku archiwów multiwoluminowych. Read more Woluminy naprawcze

Dane naprawcze

Format archiwum RAR obsługuje specjalny typ danych redundantnych zwanych danymi naprawczymi.
Jeśli archiwum posiada dane naprawcze, może być naprawione nawet w przypadku fizycznego uszkodzenia danych wskutek awarii dyskietki lub jakiejkolwiek innej utraty danych. Archiwum formatu ZIP nie obsługuje danych naprawczych. Read more Dane naprawcze

PAR

Zestaw plików PAR często jest zamieszczany razem z zestawem plików RAR. Pliki PAR to o pliki kontrolne parity, które mogą być używane do odzyskania jednego dowolnego brakującego lub uszkodzonego pliku z zestawu plików RAR. Pliki PAR zazwyczaj mają nazwy takie jak: movie.part01.p01, movie.part01.p02, itd.; można również napotkać nazwy movie.part01.par, ale zazwyczaj nazwy plików PAR rozpoczynają się od .p01. Read more PAR