WinRAR 3.92

Od dzisiaj dostępny jest do pobrania WinRAR 3.92 w wersji ostatecznej, polskiej. Informację o wszystkich poprawkach dla WinRAR 3.92 można przeczytać tutaj.

WinRAR 3.92 beta 1

Jeżeli posiadając konfigurację wyświetlania dla wielu monitorów, uruchomisz WinRAR poleceniem z menu kontekstowego Eksploratora Windows, okno polecenia zostanie wyświetlone na tym samym monitorze co menu kontekstowe. W poprzednich wersjach okno polecenia było zawsze wyświetlane na monitorze zdefiniowanym jako podstawowy.

Polecenie WinRAR „Skompresuj i wyślij e-mailem…”, w menu kontekstowym Eksploratora Windows, dodaje nazwę tworzonego archiwum w temacie e-maila. Poprzednie wersje pozostawiały pole tematu puste.

W RAR 3.91 parametr -x może również wyłączyć foldery z archiwizacji nawet jeśli maska zawiera znaki wildcard i nie zawiera ścieżki. Na przykład, -x *. wyklucza wszystkie te foldery, które nie mają rozszerzenia w nazwie. Teraz parametr -x wykorzystuje podejście z RAR 3.80 dla maski bez ścieżki.

    Naprawione błędy:

  1. WinRAR 3.91 zgłaszał nieprawidłowo błąd „Nieoczekiwany koniec archiwum” podczas otwierania pustych archiwów ZIP utworzonych za pomocą polecenia z menu kontekstowego;
  2. Jeżeli opcja „Usuń archiwum” była aktywna podczas wypakowywania kilku archiwów ZIP i jedno z tych archiwów było uszkodzone, to WinRAR nie usuwał uszkodzonego archiwum, nawet jeśli zostało wypakowane pomyślnie;
  3. Jeżeli plik pasował do dwóch różnych masek RarFiles.lst, WinRAR mógł wybrać ostatnie dopasowanie. Normalnie jeżeli

WinRAR 3.91

Wersję WinRAR 3.91 można rozpakować archiwa 7-Zip utworzone za pomocą algorytmu LZMA2.

Teraz hasło jest wymagane tylko raz w czasie rozpakowywania archiwów 7z z menu kontekstowego. WinRAR 3.90 pytał o hasło dwukrotnie.

WinRAR 3.91 może rozpakować archiwum tar.bz2 składające się z kilku mniejszych strumieni bz2 połączonych razem. Poprzednie wersje rozpakowany tylko pierwszy, zagnieżdżony strumień bz2 w takim, mieszanym archiwum.

WinRAR wyświetlał CRC32 plików wewnątrz zwykłego archiwum Gz (nie. Tar.gz). Poprzednie wersje pozostawiały to pole puste dla plików GZIP. Read more WinRAR 3.91

Czy WinRAR działa z Windows XP 64 bit?

Od wersji 3.90 istnieje zoptymalizowana wersja programów WinRAR i RAR pod systemy 64 bitowe. Starsze wersje WinRAR również działają pod systemami 64 bitowymi ale jako programy 32 bitowe. Od wersji 3.50 WinRAR mam możliwość integrowania z menu kontekstowym Windows, również pod systemami Windows x64 (to nie działało w poprzednich wersjach). Od wersji WinRAR 3.70 program jest kompatybilny z systemem operacyjnym Windows Vista.

Czy WinRAR działa z Windows Vista 64 bit?

Od wersji 3.90 istnieje zoptymalizowana wersja 64-bitowa programów WinRAR i RAR. Starsze wersje WinRAR również działają na 64 bitowych systemach, ale jako programy 32 bitowe. Od wersji 3.50 WinRAR mam możliwośc integowania z menu kontekstowym Windows, również pod systemami Windows x64. Od wersji 3.70 WinRAR jest również kompatybilny z systemem Windows Vista.

WinRAR 3.90

Winrar.pl informuje o wydaniu WinRAR 3.90. Najnowsza wersja znakomitego programu do kompresji danych dostępna jest w dziale pobierz program.

CAB

Plik Cabinet (archiwum instalacyjne Microsoft) (.CAB)
Ten format firmy Microsoft używa formatu kompresji MSZIP i jest oparty o kompresję Lempel-Ziv. Pliki Cabinet są używane przez Microsoft w dystrybucji (znajdziesz pliki .CAB przykładowo na płycie dystrybucyjnej Microsoft). Format jest również dostępny dla innych programistów i czasem jest używany do dystrybucji w sieci (format .ZIP jest mimo to nadal używany powszechnie).
WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach .cab utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.
Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .cab do formatu .rar.
Do obsługi formatu .cab nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.

BZIP

Skompresowany plik Bzip UNIX (.BZ, zastąpiony przez .BZ2)
Bezpłatny, ogólnodostępny program do kompresji typu open source. Rodzina statystycznych kompresorów PPM produkuje średnio maksymalną kompresję dla pliku, a Bzip kompresuje 85-90% tego celu. Dokonuje tego poprzez dwukrotnie większą prędkość kompresji i około sześciokrotnie większą prędkość dekompresji.
WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach .bz utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.
Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .bz do formatu .rar.
Do obsługi formatu .bz nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.

ARJ

Skompresowane Archiwum ARJ (.ARJ)
Format archiwum autorstwa Roberta Junga. Początkowo było to narzędzie system DOS, służące do obsługi długich nazw plików w wersji ARJ32.
WinRAR obsługuje podstawowe operacje, jakie mogą być wykonywane na plikach ARJ utworzonych przez inne narzędzia, a więc wyświetlanie zawartości, wypakowywanie plików, wyświetlanie komentarzy i informacji na temat archiwum.
Można również użyć funkcji przekształcania, aby przekonwertować pliki .arj do formatu .rar.
Do obsługi formatu ARJ nie jest konieczny żaden zewnętrzny program.