WinRAR 5.30

 1. Niprawdziwe informacje o krytycznej luce w archiwach WinRAR SFX
 2. Niedawno opublikowane informacje, na temat krytycznej luki w samorozpakowywujących archiwach WinRAR, są nieprawdziwe. Niestety media nie rozpoznają, że to co zostało opisane jako usterka WinRAR jest w rzeczywistości luką w systemie Windows OLE połataną w listopadzie 2014.

  https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/SecurityBulletins/2014/ms14-064

  Nawet jeżeli powyższa luka Windows OLE jest nie załatana to nie wprowdza nowego czynnika ryzyka dla archiwów WinRAR SFX. Nie są wymagane jakiekolwiek poprawki dla WinRAR.

 3. Komendy „Import/Eksport”
  • WinRAR wykonuje dodatkowe sprawdzenie zawartości settings.reg dla komendy „Import ustawień z pliku” aby unieżliwić import kluczy rejestru niezwiązanych z ustawieniami WinRAR.
  • WinRAR określa pełną ścieżkę do narzędzia REGEDIT.EXE, aby zapobiec uruchomieniu kopii „regedit” z innych folderów.
 4. Naprawione błedy:
  • Jeśli „plik” i „plik.exe” znajdowały się w tym samym folderze i użytkownik dwukrotnie kliknął „plik” to Winrar mógł uruchomić „plik.exe” zamiast „plik”.
  • Polecenie „Generuj raport” może utworzyć raport w niewłaściwym folderze, nie w tym z zaznaczonymi plikami.
  • RAR może się zawiesić podczas rozpakowywania archiwów .rar z uszkodzonym nagłówkiem pliku.

WinRAR 5.10

Co nowego w WinRAR 5.10

1. Dodano wsparcie dla ekstrakcji archiwów ZIP i Zipx korzystających z zompresji BZIP2, LZMA i PPMd.
2. Dodano wsparcie dla ekstrakcji podzielonych archiwów 7z (.7z.001, .7z.002, …).
3. Dodano wsparcie dla instrukcji CPU AES-NI pozwalających poprawić szyfrowanie RAR i wydajność deszyfrowania.
4. Domyślnie zdjęcia tematyczne są przeskalowane w lepszej jakości wyświetlania w trybie wysokiej DPI.
5. Zmienne środowiskowe, takie jak temp%, mogą być stosowane w polu „Files to add” dialogu archiwizacji.
6. Przełącznik -ai może być używany podczas tworzenia archiwum RAR. Tak ustalone wartości, typowe dla plików i folderów, są przechowywane zamiast aktualnych atrybutów. Wcześniej ten przełącznik, mógł być używany tylko w przypadku ekstrakcji.

Winrar 5

Wersja 5.00 beta 1

1. Nowy formatu archiwizacji RAR 5,0.

Możesz użyć opcji „RAR 5,0” w oknie archiwizacji lub masz parametr wiersza poleceń do tworzenia archiwów RAR 5,0.

Starsze oprogramowanie, w tym starsze wersje WinRAR, nie są w stanie rozpakować archiwa RAR 5.0, więc jeśli masz zamiar wysłać takie archiwum do innych osób, należy wziąć pod uwagę problem ze zgodnością. Możesz wybrać opcję „RAR” zamiast opcji „RAR5” w oknie archiwizacji do tworzenia archiwów RAR 4.x zgodną z poprzednimi wersjami WinRAR. Read more Winrar 5

WinRAR 4.20

Co nowego w Winrar 4.20?

1. Zmiany w kompresji RAR
a) Ogólny algorytm kompresji WinRAR został zoptymalizowany do lepszego wykorzystania wielu rdzeni procesora. Mimo, ze w niektórych przypadkach możliwy jest wzrost wydajności nawet w przypadku pojedynczego procesrowa to najlepsze rezultaty są osiągane w środowisku wielordzeniowym. Read more WinRAR 4.20

WinRAR 4.01

Finalna wersja WinRAR 4.01 została wydana:

Co nowego w najnowszej wersji 4.01

 1. Dodano wsparcie dla wielkości plików zapisanych w formacie binarnym w archiwum TAR. Niektóre archiwa TAR używają binarnego formatu rozmiaru zamiast ósemkowego, dla plików większych niż 8 GB.
 2. Read more WinRAR 4.01

WinRAR 4.0 beta 1

WinRAR 4.00 Beta 1 zostało wydane.

Prędkość dekompresji RAR została ulepszona. W zależności od typu danych, dekompresyjna może być nawet o 30 szybsza niż w poprzednich wersjach.

Zarówno ogólny algorytm kompresji RAR jak i najbardziej specjalny algorytm kompresji RAR dla multimediów zostały ulepszone. Nie uległa zmianie tylko metoda „kompresji tekstu”.

WinRAR 3.94

Aktualnie trwają pracę nad nową wersją WinRAR oznaczoną 3.94. Informujemy, że obowiązująca, najnowszą i stabilną wersją oprogramowania kompresującego jest w tej chwili WinRAR 3.93 przeznaczony na komputery 32 bit i 64 bit. Program można pobrać z działu download serwisu winrar.pl.

WinRAR 3.93

Naprawione błędy w wersji WinRAR 3.93:

 1. w Winrar 3.92 parametr -xd:\sciezka\folder może również wyłączać foldery, których ścieżka nie pasuje ze ścieżką podaną w parametrze.
 2. parametry -y -or nie działały razem poprawnie. Parametr -or był ignorowany w obecności parametru -y.