WinRAR zbyt długo testuje weryfikację autentyczności!

Powody takiej sytuacji mogą być następujące:

  • Aplikacja działająca w tle, np. program antywirusowy może próbować uzyskać dostęp do archiwum w tym czasie, w którym trwa dekompresja. W takim przypadku należy wyłączyć wszystkie działające w tle aplikacje i ponowić próbę.
  • Fałszywa weryfikacja autentyczności.
  • Bardzo duży rozmiar archiwum, wymagający znacznej ilości czasu do przeskanowania.
    Wyłącznie weryfikacji autentyczności jest możliwe jedynie w trybie wiersza poleceń WinRAR i RAR. Należy użyć w tym celu opcji -av-.
  • Dodaj komentarz