Tekst licencji WinRAR/ RAR

Archiwizator RAR
Umowa EULA (End User License Agreement) dla użytkowania oraz dystrybucji programu

Archiwizator RAR jest rozpowszechniany jako program typu shareware. Oznacza to, że:

 1. Wszelkie prawa do RAR-a i WinRAR-a są zastrzeżone przez autora – Alexandra Roshala.
 2. Każdy może korzystać z oprogramowania przez okres testowy o długości 40 dni. Po upłynięciu okresu testowego lub w trakcie, dalej używać programu WinRAR, należy zakupić licencję.
 3. Istnieją 2 podstawowe typy licencji do programu RAR:
 4. a. Licencja do korzystania z programu na jednym komputerze. Użytkownik nabywa jedną licencję, umożliwiającą mu korzystanie z programu WinRAR na jednym komputerze.

  Prywatni użytkownicy mogą używać takiej licencji na dowolnej ilości komputerów będących w ich posiadaniu.

  Używanie komercyjne wymaga zakupienia tylu licencji, na ilu komputerach jest zainstalowany program.
  b. Licencja wielokrotnego użytkowania. Użytkownik nabywa pewną liczbę licencji, umożliwiających korzystanie z programu przez nabywcę lub jego pracowników na tej samej liczbie komputerów.
  Dla środowiska sieciowego należy wykupić licencję dla każdego oddzielnego klienta (stacji roboczej), na której WinRAR jest zainstalowany, używany lub z której jest możliwy do niego dostęp. Każda stacja robocza musi mieć osobną licencję niezależnie od tego czy WinRAR będzie używany w tym samym czasie również na innych stacjach roboczych, czy też nie. Przykładowo: jeśli WinRAR ma używany na 9 stanowiskach należy wykupić 9 licencji.
  Nabywca licencji programu RAR otrzymuje niewyłączne prawo do używania programu na tylu komputerach, ile określono w warunkach umowy licencyjnej powyżej, zależnie od liczby posiadanych licencji w dowolnym legalnym celu.
  Licencjonowana wersja RAR nie może być wypożyczana, lecz może być bezzwrotnie przekazana w całości innej osobie, jeśli ta osoba zaakceptuje warunki umowy licencyjnej. Jeśli program jest aktualizacją cesji muszą ulec wszystkie poprzednie wersje wraz z aktualizacją.

 5. Licencjonowanie programu RAR na urządzeniach przenośnych (pendrive, zewnętrzny dysk):

  Uzupełnieniem powyższych postanowień umowy licencyjnej są następujące warunki dotyczące licencji RAR dla urządzeń przenośnych:
  a. Licencja do korzystania na jednym komputerze. Użytkownicy prywatni mogą używać pojedynczej licencji na wszystkich posiadanych urządzeniach przenośnych.

  Użytkownicy komercyjni mogą używać pojedynczej licencji na jednym komputerze i jednym urządzeniu przenośnym.
  b. Licencja wielokrotnego użytkowania. Nabywcy takiej licencji mogą jej używać na tylu urządzeniach przenośnych, dla ilu komputerów (klientów) została ona wykupiona.

  Liczba uruchomionych równocześnie kopii programu RAR na różnych urządzeniach jest ograniczona liczbą wykupionych licencji.
  Urządzenie przenośne z licencjonowaną kopią programu RAR może być używane przez nabywcę licencji lub jego pracowników nieprzerwanie na wielu komputerach.

  Nie ma dodatkowych opłat prócz opłaty licencyjnej, umożliwiających korzystanie z programu RAR z urządzenia przenośnego na komputerach, które nie są własnością nabywcy licencji.

 6. Nielicencjonowana testowa wersja programu RAR/WinRAR może być dowolnie rozpowszechniana (za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej), za zastrzeżeniem, że pakiet dystrybucyjny nie będzie w żaden sposób modyfikowany.
  a. Żadna osoba ani firma nie będzie rozpowszechniać poszczególnych składników pakietu (z wyjątkiem komponentów programu UnRAR) bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
  b. Nielicencjonowana testowa wersja RAR/WinRAR nie będzie rozpowszechniania jako oprogramowanie dodatkowe dołączane do innego sprzedawanego produktu bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
  c. Programy łamiące zabezpieczenia, klucze rejestracyjne ani generatory kluczy nie będą znajdowały się w tym samym pakiecie dystrybucyjnym.
  7. Szczegóły dotyczące zakupu licencji znajdują się w pliku order.htm.
 7. ARCHIWIZATOR RAR JEST ROZPOWSZECHNIANY NA ZASADZIE „JAK JEST”, NIE UDZIELA SIĘ NA NIEGO ŻADNEJ GWARANCJI. KORZYSTANIE Z PROGRAMU ODBYWA SIĘ NA WŁASNE RYZYKO. AUTOR ANI JEGO PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, SZKODY, UTRATĘ ZYSKÓW LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ STRATĘ WYNIKŁĄ Z UŻYTKOWANIA LUB NIEUŻYTKOWANIA PROGRAMU.
 8. Poza kosztami zakupu licencji nie ma żadnych innych kosztów licencyjnych związanych z tworzeniem i dystrybucją archiwów, woluminów, archiwów samorozpakowujących i woluminów samorozpakowujących RAR. Legalnie zarejestrowani nabywcy mogą używać swoich kopii programu RAR/WinRAR w celu tworzenia archiwów i archiwów samorozpakowujących oraz rozpowszechniać te archiwa bez wnoszenia dodatkowych opłat.
 9. Zabronione jest używanie, kopiowanie, emulowanie, klonowanie, wypożyczanie, sprzedawanie, modyfikowanie, dekompilowanie, deasemblowanie, odtwarzanie ani przekazywać licencjonowanego programu ani żadnej z jego części z wyjątkiem sytuacji opisanych w umowie. Każdy przypadek nieautoryzowanego użycia spowoduje natychmiastowe i automatyczne usunięcie licencji i może mieć konsekwencje prawne.
 10. Żaden z kodów binarnych programów RAR, WinRAR i UnRAR ani kod źródłowy programu UnRAR nie mogą być używane ani przetwarzane w celu odtworzenia algorytmu kompresji RAR, który jest własnością twórcy, bez pisemnej zgody autora.

  Pliki kluczy rejestracyjnych programu RAR i WinRAR nie mogą być rozpowszechniane bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich (za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 3) poza obszarem, nad którym nabywca lub nabywcy licencji mogą sprawować prawną kontrolę.

  Wszelkie inne niewymienione prawa zastrzeżone przez Alexandra Roshala.

 11. Zainstalowanie i użytkowanie programu RAR/WinRAR oznacza akceptację warunków umowy licencyjnej.
 12. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami tej umowy musisz zaprzestać używania programu RAR/WinRAR i usunąć wszystkie powiązane z nim pliki ze swoich nośników danych.

Dziękuję za skorzystanie z oryginalnej wersji programu RAR.
Alexander L. Roshal

Dodaj komentarz