Jak zarejestrować WinRAR dla U3?

Należy zakupić licencję dla programu WinRAR na stronie https://www.winrar.pl/winrar/licencja. Po otrzymaniu klucza rejestracyjnego e-mailem należy go zapisać, przykładowo na pulpicie. Po uruchomieniu WinRAR dla U3 wystarczy przeciągnąć klucz nad uruchomionym oknem WinRAR dla U3 i upuścić go.

UWAGA: W związku z udostępnieniem WinRAR dla U3 jako specjalnego dodatku dla naszych klientów, licencja do programu jest zwykłą licencją RAR, co oznacza, że można używać zakupionej licencji RAR dla programu WinRAR dla U3 (warunki licencji bez zmian!).

Dodaj komentarz