Pojawia się komunikat o błędzie “Nieznana metoda w nazwie pliku”!

Pojawia się komunikat o błędzie “Nieznana metoda w nazwie pliku”!

Starsze wersje programu WinRAR (<2.90) nie posiadają ulepszonych metod kompresji, które posiada wersja 3.0 i nowsze. Albo archiwum RAR 3.0 jest rozpakowywane za pomocą RAR 2.8 lub archiwum ACE 2.0 jest rozpakowywane za pomocą WinRAR 2.8 lub starszych wersji programu. W takim przypadku należy zaktualizować posiadaną wersję WinRAR/RAR do aktualnej.

Podobne tematy:

  1. Pojawia się komunikat o błędzie “Błąd CRC w nazwie woluminu spakowanych danych. Wolumin jest uszkodzony”.
  2. Pojawia się komunikat „Błąd CRC w nazwie pliku. Plik jest uszkodzony!”
  3. Pojawia się komunikat o błędzie „Błąd CRC w zaszyfrowanym pliku (błędne hasło?)”!
  4. Pojawia się komunikat o błędzie “Nie można otworzyć pliku UnAceV2.dll”!
  5. Pojawia się komunikat o błędzie „Nie można utworzyć pliku RarExt.dll”!
  6. Pojawia się komunikat o błędzie „Operacja się nie powiodła”!
  7. Pojawia się komunikat o błędzie „RANDOM.DLL” , „Nie zainstalowano WinRar 2.xx”!
  8. Pojawia się komunikat o błędzie „Nieoczekiwany koniec archiwum”!
  9. Pojawia się komunikat o błędzie „Archiwum posiada nieznany format lub jest uszkodzone”!
  10. Pojawia się komunikat o błędzie „Nie można utworzyć RarExt.dll”!

Komentarze są wyłączone.