Pojawia się komunikat „Błąd CRC w nazwie pliku. Plik jest uszkodzony!”

Pojawia się komunikat „Błąd CRC w nazwie pliku. Plik jest uszkodzony!”

Plik jest uszkodzony. Archiwum mogło ulec uszkodzeniu po utworzeniu. W tym przypadku czasem istnieje możliwość naprawy archiwum jeśli posiada dane naprawcze.

Archiwum mogło również ulec uszkodzeniu podczas tworzenia z powodu błędów sprzętu (zwykle spowodowanych przeciążeniem procesora lub problemów z pamięcią komputera).

W drugim przypadku nie ma możliwości odtworzenia uszkodzonych danych. Jedyny sposób, aby sprawdzić czy naprawa plików pomoże jest wybranie polecenia naprawy i sprawdzenia rezultatów.

Należy sprawdzić czy najnowsza wersja programu została zainstalowana, jeśli nie należy pobrać aktualną wersję programu WinRAR/RAR stąd. Staramy się na bieżąco ulepszać kolejne aktualizacje programu.

Podobne tematy:

  1. Pojawia się komunikat o błędzie “Błąd CRC w nazwie woluminu spakowanych danych. Wolumin jest uszkodzony”.
  2. Pojawia się komunikat o błędzie „Błąd CRC w zaszyfrowanym pliku (błędne hasło?)”!
  3. Pojawia się komunikat o błędzie: „Nieprawidłowy lub uszkodzony plik informacji autentyfikacji”!
  4. Pojawia się komunikat o błędzie “Nieznana metoda w nazwie pliku”!
  5. Nie powiodła się próba rozpakowania plików z archiwum ciągłego wieloczęściowego RAR ponieważ jeden wolumen z archiwum był uszkodzony (błąd dyskietki). Pomocy!
  6. Pojawia się komunikat o błędzie „Błąd w ładowaniu bibliotek dzielonych: libstdc++” w systemie operacyjnym Linux!
  7. Pojawia się komunikat o błędzie „Błąd podczas zapisu – tylko system plików NTFS obsługuje pliki większe niż 4 GB”!
  8. Pojawia się komunikat o błędzie „Archiwum posiada nieznany format lub jest uszkodzone”!
  9. Pojawia się komunikat o błędzie „Nie można utworzyć pliku RarExt.dll”!
  10. Pojawia się komunikat o błędzie “Nie można otworzyć pliku UnAceV2.dll”!

Komentarze są wyłączone.